Sdružení přátel Pardubického kraje

V Chrudimi byl otevřen hospic


14. 05. 2010 Dne 1. října 2009 byl uveden do provozu nový moderní hospic v Chrudimi. S jeho stavbou se započalo 18. prosince 2007 a kolaudace proběhla 21. května 2009. Zřizovatelem hospicu je Občanské sdružení SMÍŘENÍ, jehož předsedkyní je MUDr. Marie Blažková. Hospic je ústav, který poskytuje zv. Paliativní péči nemocným v terminálních stádiích nevyléčitelných onemocnění. V Pardubickém kraji dosud takové zařízení chybělo.

U myšlenky postavit hospic stáli na přelomu tisíciletí tito lékaři – praktický lékař MUDr. Jan Mensa, psychiatr MUDr. Marie Blažková a po úmrtí MUDr. Mensy také ortoped MUDr. Jiří Košťál. Výsledkem práce obětavých lidí, kteří vytrvale přesvědčovali o významu a nutnosti vybudovat hospic, je dnes soubor moderních budov v pěkném tichém prostředí s výhledem do zeleně. Rozsáhlý pozemek, na kterém hospic stojí, darovalo město Chrudim.
Hospic má 23 jednolůžkových pokojů s vlastním balkonem, klimatizací a sociálním zařízením. Dva pokoje jsou dvoulůžkové. Pro rodiny a přátele nemocných je kromě přistýlek na každém pokoji i možnost pronájmu pěti bytů a čtyř hotelových pokojů s příslušenstvím. Součástí hospice je i rozlučkový komplex, meditační místnost, bar, rozsáhlé atrium s přilehlou zahradou. V prvním poschodí je velký centrální prostor, kde je koncertní křídlo, a tedy možnost pořádání klavírních produkcí. Koncertní křídlo věnovalo město Lanškroun. Z centrálního místa se rozbíhají na dvě strany hlavní prosklené chodby s přístupem do jednotlivých pokojů.
Každý pokoj má moderní sociální zařízení. Těžce pohyblivým pacientům je k dispozici speciální koupelna s vanou, která je zařízena na vykoupání a ošetření pacienta vleže. Hospic v Chrudimi vydal řadu informačních materiálů, ve kterých je popsána činnost lůžkového zařízení a postup při přijetí nového pacienta, stejně tak jako půjčování kompenzačních pomůcek a zdravotní techniky.
Ředitelem hospicu je MUDr. Jiří Košťál, který úzce spolupracuje s předsedkyní občanského sdružení Smíření MUDr. Marií Blažkovou. Hospicový zdravotní tým tvoří 8 lékařů, 13 zdravotních sester a 15 ošetřovatelů, kteří se střídají v nepřetržitém provozu. Samozřejmostí jsou služby sociálních pracovníků a duchovních všech konfesí. Financování hospicové péče jako specializované paliativní péče je zakotveno v zákoně o zdravotním pojištění, ale dosud není dořešeno její fi nancování. Zdravotní pojišťovny hradí jen část nákladů. Proto je spoluúčast pacienta nutná a činí 330 Kč za den. Poplatek za ubytování příbuzného v pokoji pacienta je 60 Kč za noc. Chybějící fi nanční prostředky je zatím nutno hledat v dotacích, ve sbírkách a u sponzorů. Pře maximální snahu o efektivnost a úspornost provozu se potýkají všechny hospice s nedostatkem fi nancí. Cílové náklady na projekt, stavbu a vybavení lůžkového nemocničního zařízení dosáhly 87 miliónů korun, přičemž více než polovinu nákladů uhradil Pardubický kraj. Ministerstvo zdravotnictví uvolnilo jen 10 milionů, což projekt vážně ohrozilo. Pardubický kraj situaci zachránil uvolněním dalších prostředků. Byla také vyzvána města a obce v pardubickém regionu, aby pomohly fi nancemi na vybavení hospicu. Přihlásilo se více než sto obcí a měst a výsledná částka dosáhla 2,5 milionů korun. Mezi většími sponzory lze uvést město Pardubice (5 milionů), též město Chrudim (5 milionů), Elektrárna Opatovice (1 milion), Komerční banka (0,5 milionů) atd. Velkou pomoc poskytli vicehejtman Pardubického kraje Ing. Roman Línek a krajský radní zodpovědný za sociální péči Mgr. Miloslav Macela. Tradiční „Tříkrálový koncert“ Komorní fi lharmonie Pardubice měl letos dvě vystoupení. První koncert, který byl určen pardubické veřejnosti, se konal 6. ledna 2010 v Sukově síni Domu hudby. Druhý koncert byl na druhý den upořádán pro Krajskou hospodářskou komoru Pardubického kraje. Na obou koncertech proběhly veřejné sbírky, které byly benefi cí pro chrudimský hospic. Přítomní věnovali velký dar – přes 80 tisíc korun. Vedle přímých fi nančních darů zasílali posluchači své dary ještě prostřednictvím dárcovských SMS a též převodem na bankovní účet Občanského sdružení Smíření.
Závěrem lze shrnout význam tohoto moderního zdravotnického zařízení takto:
Hospic umožňuje strávit závěr života v důstojných podmínkách. Samozřejmostí je zajištění dobré zdravotní péče a vytvoření vhodného prostředí nejen pro pacienta, ale i jeho rodinu a přátele, kteří chtějí být u nemocného v jeho posledních dnech. Závěr života probíhá úplně jinak, je-li nemocný v bezpečném prostředí, kde nikoho nezatěžuje, ale se svou nemocí je v péči zdravotníků. K tomu, aby mohl hospic poskytovat kvalitní paliativní péči těžce nemocným pacientům, potřebuje nutné přístroje, které pomáhají odstranit nejen bolest, ale také další problémy závěrečných stadií těžkých onemocnění.
V současnosti je nový hospic v Chrudimi pacienty zcela obsazen.

GPS souřadnice: 49.94930N, 15.78204E

Autor: Ing. Vladimír Kočvara
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 1/2010


Předchozí článek: Rozhledny v Toulovcových Maštalích
Následující článek: Sto let české aviatiky dle dobového tisku


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Židovská synagoga v HEŘMANOVĚ M2STCI.

CHRUDIMSKO: Kašna uprostřed náměstí ve SKUTČI.

ORLICKOÚSTECKO: Litomyšlská brána ve VYSOKÉM MÝTĚ je zbytkem městského opevnění.

ORLICKOÚSTECKO: Most přes PASTVINSKOU PŘEHRADU zbudovanou v letech 1932 - 1938.

ORLICKOÚSTECKO: Klášter HEDEČ - poutní místo nedaleko Králík.

SVITAVSKO: Zadní vstup na zámek v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

SVITAVSKO: Kostel Povýšení sv. Lřížev LITOMYŠLI, nejvýznamnější památka z předhusitského období.

PARDUBICKO: Kostel sv. Jiří v RADHOŠTI. V jeho sousedství je dřevěná zvonice z roku 1773.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml