Sdružení přátel Pardubického kraje

Židovské památky v Heřmanově Městci


07. 08. 2005 Jednou z významných památek Pardubického kraje je nově zrekonstruovaná židovská synagoga v Heřmanově Městci a k ní přiléhající škola. Bohužel jsou to jediné pozůstatky židovského města, které se zde dochovaly. Židovská komunita zde byla velmi početná. Negativně do ní však zasáhla druhá světová válka. Od té doby synagoga neustále chátrala, jelikož místo svého původního účelu sloužila řadu let jako sklad kabelů. Na počátku devadesátých let dvacátého století postihla kvůli výstavbě kanalizace, zbývající část židovského města demolice.
Předchůdcem dnešní synagogy byla barokní budova postavená roku 1760 a roku 1870 pak od základů přebudována v novorománském slohu architektem Františkem Schmoranzem. Při výstavbě synagogy bylo posuzováno několik návrhů. Podle jednoho z nich měla být její součástí dokonce věž. Tento návrh byl však zamítnut z důvodu jakési "konkurence" věži kostela sv. Bartoloměje na náměstí.

Ve druhé polovině devadesátých let dvacátého století započala rozsáhlá rekonstrukce této zcela zchátralé budovy. Z původního vybavení se zachoval pouze oltář a balkon. Vše ostatní včetně lavic, podlahy osvětlení, vitráží i výmaleb je zcela nové. Toto vnitřní vybavení bylo dotvářeno podle dobových fotografií. Dřevěný oltář a balkon se podařilo zachovat paradoxně díky rozbitým oknům, které způsobily dostatečnou vlhkost interiéru synagogy, díky které toto vybavení neztrouchnivělo. Péčí města a za pomocí státu a Společnosti ochránců židovské kultury v Heřmanově Městci byla tato cenná památka zachráněna a slavnostně otevřena dne 25. listopadu 2001.
Přímo k synagoze přimyká budova židovské školy, která byla současně i obydlím krajského rabína. Nad vchodem je umístěna deska s hebrejským nápisem, podle kterého byla budova postavena v letech 1861 až 1862. Stejně tak jako synagoga, prošla i budova školy na sklonku devadesátých let 20. století rozsáhlou rekonstrukcí.
Krátce po dokončení rekonstrukce nabídli manželé Ema a Josef Horákovi městu Heřmanův Městec jako dar svou sbírku obrazů, plastik, kreseb, koláží a reliéfů autorů spjatých s východními Čechami. V této darované sbírce jsou často velmi významná díla nejen české, ale i evropské kultury. Jedná se o díla autorů 20. století, mezi nimiž nechybí taková jména jako František Kupka, Josef Čapek, Jan Zrzavý, Bohumil Kubišta, Jindřich Štýrský, František Zálabský či Jan Kotík. To vše naleznete v galerii Cyrany v budově školy a synagogy v Heřmanově Městci. Na požádání je též přístupný udržovaný židovský hřbitov ze 16. století s 1050 náhrobky, který je jedním z nejstarších a nejzachovalejších židovských hřbitovů u nás.

Autor: Jan Řeháček
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 2/2004
Předchozí článek: Nové Hrady
Následující článek: Z historie chrudimského strojírenství


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 2/2022 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Stavební kameny Pardubického kraje
Země Keltů
Cyklistické areály
Zřícenina loveckého zámečku NeulustPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Židovská synagoga v HEŘMANOVĚ M2STCI.

CHRUDIMSKO: Kostel sv. Jiljí opata v NASAVRKÁCH.

ORLICKOÚSTECKO: Kostelík v DLOUHÉ TŘEBOVÉ.

ORLICKOÚSTECKO: Náměstí v ČESKÉ TŘEBOVÉ s kašnou a starou radnicí.

ORLICKOÚSTECKO: Rozhledna na SUCHÉM VRCHU u Králík.

SVITAVSKO: Zadní trakt MORAVSKOTŘEBOVSKÉ radnice z konce 15. století

SVITAVSKO: Městská věž v JEVÍČKU.

PARDUBICKO: Symbolem PARDUBIC je Zelená brána z roku 1507 s věží vysokou 60 metrů-
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml