Sdružení přátel Pardubického kraje

(Téměř ) zapomenuté pardubické firmy - první část


02. 04. 2009 I malé firmy (drobní živnostníci) tvoří dějiny pardubického novodobého podnikání. Výčet druhů jejich podnikání vytváří bohatý "živnostenský kolorit", který doplňuje historii pilířů pardubického podnikání, velkých průmyslových podniků, jejichž historie je ovšem většinou již detailně (pokud to dovolily historické prameny) zpracována. Torzovitost a mnohdy naprostá absence historických pramenů malých firem, činí sledování jejich úplné historie takřka nemožnou. Některé z firem měly vpravdě "jepičí" život a z jejich činnosti zůstalo mnohdy jen pár výrobků, uchovávaných většinou v soukromých sbírkách (v lepším případě v soukromých archivech) nebo několik inzerátů v tehdejším dobovém tisku. Chybí například detailní sledování jejich korespondence, která se v archivech zachovala opravdu zlomkovitě. Ve většině případů odpadá i reálná možnost výpovědi svědků, buď přímo bývalých majitelů živností nebo blízkého příbuzenstva (případně zákazníků). Důvod je jediný - sledované firmy (lépe řečeno pokus aspoň o jejich oprášení pod letitým nánosem historie) existovaly v době meziválečné, válečné, s krátkým přesahem do doby poválečné.

V tomto krátkém přehledu chybí rovněž ženy podnikatelky. Jejich podnikatelské činnosti věnoval autor samostatný článek.
Cílem tohoto stručného přehledu je doplnit již tak širokou tématiku regionálních hospodářských dějin, které se věnuji a ve které je stále co objevovat.
Jako první uvádím firmu Františka Adámka, který se narodil roku 1912 v Brandýse nad Orlicí. V Pardubicích vedl obchod s dýmkami a kuřáckými potřebami, který provozoval na Svatojánském náměstí (Zborovské) č. 1411. Předchůdcem této firmy byla firma Adámek a Lederer, založená již v roce 1896. Dalším živnostníkem byl Karel Absolon, válečný invalida z první světové války, otec 8 dětí, který provozoval podomní obchod s textilním zbožím (dříve obchod s koňmi a povoznictvím). Bydlel v Jesničánkách, ul. Široká č. 158. Činnost firmy je doložena ve 40. letech 20. století. Firma Jindřich Adámek, se sídlem na Studánce č. 54, se věnovala aranžování výkladních skříní. Činnost firmy je doložena v letech druhé světové války. Židovský živnostník Bohumil Adler vlastnil velkoobchod pleteným, galanterním a textilním zbožím na Perštýnském náměstí č. 62. Později jeho firmu převzala Božena Nosková. Firma byla likvidována v roce 1940, důvodem byl nearijský původ majitele firmy. Augusten Hugo provozoval výrobu zubolékařských a zubotechnických pomůcek v Hronovické ul. č. 371 (bydliště tamtéž, č. 599). Činnost firmy se dá vysledovat pouze v letech 1938 - 39). Aubrecht Radoslav vlastnil ve 40. letech sodovkárnu v Rašínově ul. č. 324. Činnost firmy je doložena poválečným rokem 1946. Dříve firmu provozovala Antonie Němcová. Bratři Asmanové (Jindřich a Zdeněk) vlastnili během druhé světové války výrobu zboží z celuloidu a umělých hmot v Karlově ul. č. 604, později v Rožkově ul. č. 1848. Židovský podnikatel Artman Heřman si založil obchod nábytkem a bytovými zařízeními na nám Čs. legií č. 925 (dříve v Chomutově). Činnost firmy je doložena v letech 1931 - 1941. Zdeněk Antoš (nar. 1912, Praha Smíchov) si založil obchod smíšeným zbožím, galanterií a prádlem v ul. Rašínově č. 1444 (později Chrudimská, Gottwaldova). Činnost firmy je sledovatelná od roku 1938 do roku 1948. František Antoš (nar. 1915) si založil holičství a kadeřnictví v ul. Havlíčkově č. 1040 (dříve František Jirout). Činnost firmy je patrná pouze v letech 1937 - 1939. Živnostník téhož jména i příjmení, František Antoš (nar. 1888, Jičín) si založil obchod galanterní a smíšeným zbožím na Perštýnském náměstí. Činnost lze doložit v letech 1933 - 1943. Karel Anderle vlastnil firmu na prodej ovoce po trzích. Stálé místo měla firma na Studánce č. 181. Podnikání probíhalo v letech 1937 - 1944.
Válečný invalida z první světové války, Josef Anderle (nar. 1890) si založil poblíž železniční zastávky u firmy Telegrafia v ul. Štrossova obchod kuřáckými potřebami. Jednalo se o běžný kiosek. Živnostník bydlel v ul. Zajíčkově 310. V obchůdku byly k dostání klasické kuřácké potřeby, zápalky, kamínky do zapalovačů, špičky na cigarety, doutníky, dýmky a náhradní součástky k nim a váčky na tabák. Firma Anderle s.r.o. provozovala obchod s knihami a antikvariáty. Své obchody měla na nádražích v Pardubicích, Holicích, Rosicích n.L., Moravanech, Přelouči i v Praze. Činnost firmy lze vysledovat pouze v letech 1944 - 1945. František Andr si pravděpodobně založil osobní autodopravu Na okrouhlíku č. 919. Antonín Alinč založil obchod ovocem a zeleninou, zabýval se rovněž sadařstvím. Obchod stál v ul. Labské č. 237. Později obchod provozovala Anna Vokáčová.
Z roku 1939 je doložena živnost kadeřnická a holičská Adolfa Bydžovského, Pardubice č. 72. Na Bílém náměstí provozoval od roku 1919 pánské krejčovství Josef Buřval (nar. 1883, Morašice). Délka činnosti firmy není známa. Rudolf Buřita provozoval v letech 1937 - 1938 řeznictví a uzenářství v ul. Husově č. 379. Antonín Buřkoň (nar. 1902, Havlovice) prodával v ul. Sladkovského č. 458 ovoce, zeleninu, cukrovinky, čokoládu, hračky, plechové, hliněné i skleněné zboží. Činnost firmy probíhala i po trzích a poutích, je doložena pouze rokem 1935.
Josef Burian (nar. 1895, Koburk, okres Lanškroun) si v roce 1923 zřídil nákladní autodopravu v ul. Češkově č. 1739 (později Jiříkova č. 654). Firma existovala až do roku 1943. Z roku 1932 je dochována žádost o koncesi na dva nákladní automobily značky Tatra v celkové hodnotě 450 000 Kč. Koncese byla udělena o rok později. První vůz vážil 8,5 t, druhý 6 t. Jednalo se o rozvoz plzeňského piva (existovala smlouva s firmou Leibold, zastupitelství Plzeňského kraje v Pardubicích). V roce 1933 podala firma J. Burian žádost o rozšíření koncese o místa Kolín, K. Horu, Poličku a Lanškroun.
Adolf Burget (nar. 1915) vedl v letech 1940 - 1946 Na Spravedlnosti č. 803 holičství a kadeřnictví (v roce 1946 provozoval holičství i v kasárnách na Hůrkách). Historické prameny udávají ještě jedno působiště v ul. Masarykově č. 232, ale není doloženo od jakého roku. Na Spravedlnosti vedl holičství před Burgetem již Jaroslav Kabelka. Josef Bureš (nar. 1912, okres Třebíč) si založil umělecké zámečnictví v prostoru K Vinici č. 1256 (bytem Smilova 29). Dříve zde provozoval živnost Josef Dusil, nar. 1883 v Ještěticích, (firma KOVA), jednalo se o umělecko - kovoprůmyslový ateliér. V roce 1948 J. Dusil předává živnost J. Burešovi. Není doloženo do jaké doby přesně J. Bureš v živnosti dál pokračoval.
Jiný Josef Bureš (nar. 1889) provozoval v letech 1931 - 1940 truhlářství na Studánce č. 38 (dříve zde stála slévárna zvonů). Antonín Bureš si založil dílu na výrobu a opravu součástí k velocipédům v Ráji č. 917. Původně sídlila dílna v Češkově ul. č. 1719 a ještě na Zeleném předměstí č. 1009. Manželka Magda Burešová byla jeho společnicí ve firmě. Maxmilián Buchar si založil pohostinství a výčepnictví na Zeleném předměstí č. 230. Později zde provozoval stejnou živnost Kamil Kislinger (nar. 1882 v Chocni) spolumajitel domu č 230. M. Buchar zde pracoval v letech 1920 - 1940. Původně byl M. Buchar do roku 1928 nájemcem nádražní restaurace v Kolíně. O rok později se Buchar této živnosti vzdal ve prospěch K. Kislingera Jaroslav Buchar (nar. 1907, Liboháj, Chotěboř) vedl podnikatelství staveb ve Smilově ul. č. 319 v letech 1939 - 1944.
Alois Bubeníček (nar. 1878, Unhošť, Kladno) vedl známý hostinec U černého orla na Perštýnském náměstí č. 117 v letech 1919 - 1942. Od roku 1919 vlastnil též na Wilsonově třídě velký obchod lahůdkami a výčepnu vína. František Buben (nar. 1905 v Jihlavě) založil v ul. Rašínově č. 1261 dámské krejčovství. Činnost firmy je doložena jen rokem 1938. Josef Bubák založil v Masarykově ul. č. 239 pekařství. Později firmu vedla vdova Františka. Firma pracovala v letech 1938 - 1947. Františka Bubáková (roz. Rainbergová) provozovala živnost od roku 1938 ( J. Bubák zemřel 5.4. 1938).
Josef Břinčil (nar. 1902, Kut. Hora) vedl v letech 1936 - 1948 obchod se stavebními hmotami v ul. Do Nového č. 1044. V roce 1946 si podal žádost o rozšíření živnosti o nákladní autodopravu. J. Břinčil vlastnil nákladní auto o nosnosti 400 kg. Pracoval pro Rolnické družstvo a konsumní družstvo Budoucnost.
František Břešťák provozoval v letech 1941 - 1945 krejčovství na Zeleném předměstí. V roce 1945 se živnosti z důvodu stáří a nemoci vzdal (nar. 1880, Staré Jesenčany). Jiný Josef Břešťák provozoval mlynářskou živnost ve Starých Čivicích v letech 1933 - 1940. Karel Brzobohatý (nar. 1909, Brno) převzal v roce 1937 pohostinství a výčepnictví "Starý Perštýn" po Stanislavu Houdkovi, který se ve stejný rok odstěhoval do Berouna. Koncese se týkala prodeje vína a drobných pálených nápojů lihových, dále prodeje kávy, čaje a čokolády. Majitelem byla Dělnická potravní jednota, předsedou jednoty František Horák. K. Brzobohatý měl povoleno provozovat i hry, jednalo se o peněžní výherní přístroje, dnes bychom řekli automaty. Není známo jak dlouho byl K. Brzobohatý nájemcem.
Václav Brzek vedl pohostinství Na cihelně č. 16 v letech 1920 - 1948. Nájemcem byl Josef Řehák, původem z Vysokého Mýta. Josef Bož založil firmu na výrobu a prodej umělých květin, kytic a věnců v ul. Zámecká č. 23. Činnost firmy je sledovatelná v letech 1941 - 1943. Jindřich Brod a spol. židovský podnikatel, provozoval tovární výrobu kuřáckých a psacích potřeb v ul. Pražské č. 341. Později se vnuceným správcem stal Walter Bezner (vzniká firma Gerlach a Bezner z jejíž činnosti jsou známé ochranné známky "Imperial" a "Penco"). Za J. Broda a spol. používala firma dvě ochranné známky : "Ibros" a "Ibco." Obě ochranné známky měly modrou barvu. Firma měla svého obchodního zástupce na Slovensku (Moritz Lichtig, Prešov). Firma zaniká v roce 1948. Předmětem podnikání byla tovární výroba cigaretových špiček, kuřáckého náčiní a soustružnického zboží z galalitu, z juvelitu, rohu, slonové kosti, cizozemského dříví jakož i obchod s těmito výrobky surovinami.
Ludvík Borkovec si založil obchod koloniálním zbožím v ul. Palackého č. 622. Činnost firmy lze doložit pouze rokem 1940. Firma získávala uzeniny od velmi známé firmy Kostelecký, továrna na uzeniny a konzervy a.s. v Kostelci u Jihlavy. Antonín Borecký si založil soustružnictví železa a kovů Na Skřivánku č. 720, později (od roku 1947) firmu vedla vdova Emilie. Firma existovala v letech 1907 - 1948. Alois Brancůzský (nar. 1906 )vedl na Bílém náměstí od roku 1940 holičství (dříve Marie Suchánková ).

( pokračování )

Autor: PhDr. Petr Borovec
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 1/2009
Předchozí článek: Ženy v podnikatelských aktivitách Pardubic
Následující článek: Pardubické přednádraží - Náměstí Jana Pernera


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Jeden tzv. hrobodomů v LEŽÁKÁCH. Součást pietního místa Ležáky, obce vypálené nacisty 24.6.1942

CHRUDIMSKO: Budova SLATIŇANSKÉHO hřebčína

ORLICKOÚSTECKO: Nově zrekonstruované náměstí Přemysla Otakara II. ve VYSOKÉM MÝTĚ.

ORLICKOÚSTECKO: renesanční radnice uprostřed náměstí v LANŠKROUNĚ.

ORLICKOÚSTECKO: KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK při pohledu od kláštera Hedeč u Králík.

SVITAVSKO: Sousoší Kalvárie na KŘÍŽOVÉM VRCHU u MORAVSKÉ TŘEBOVÉ.

SVITAVSKO: Stará radnice ve SVITAVÁCH.

PARDUBICKO: Zámek je domimantou městečka CHOLTICE.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml