Sdružení přátel Pardubického kraje

Ženy v podnikatelských aktivitách Pardubic


02. 04. 2009 Samostatně podnikající žena byla dlouhou dobu ojedinělou záležitostí, která se v historii podnikání ovšem také velmi často přehlížela. Svět podnikání patřil především mužům, ovšem to zdaleka neznamenalo, že ženy se v podnikatelské sféře nevyznaly nebo se jí prostě a jednoduše vzdávaly. Již v dobách středověku se ženy podílely na řemeslnické a cechovní výrobě. V 15. a 16. století dokonce existovaly i výlučně ženské cechy, ovšem později byly ženy z řemeslné výroby zcela vyloučeny. Přesto i nadále patřily neodmyslitelně k veřejnému a hospodářskému životu. Stěží existoval kupecký dům nebo řemeslnická dílna, v němž by paní domu - a kde to bylo možné, i dcera - nemusely vydatně pomáhat. Dívky se však neposílaly do obchodnického učení a nemohly se účastnit ani řemeslnických zkoušek.

V době, kdy mluvíme o počátcích moderního podnikání, což byl přibližně počátek 60. let 19. století, související s tzv. zakladatelskou horečkou, přetrvával ještě tradiční pohled na ženu a její postavení ve společnosti. Ženy však záhy vstoupily do spolkového života, na které byla obzvláště druhá polovina 19. století tak bohatá. Podílely se na kulturních a sportovních činnostech a bylo by chybou, kdybychom je vyřadili i z podílu na hospodářském životě. Je však pochopitelné, že nemohly při svých tehdejších možnostech dosáhnout procentuálně úspěšnosti mužů.
Ženy volily většinou specifické druhy podnikání. Setkáváme se s nimi v hojné míře jak v předválečné tak i meziválečné době jako s dámskými krejčími, modistkami, majitelkami kadeřnictví (salony s pěstěním a masážemi pleti), obchodnicemi s dámským a dětským zbožím, drobnými hokynářkami s obchůdky se smíšeným zbožím, obchodnicemi s galanterním zbožím, majitelkami mandloven a mnoha jiných podnikatelských aktivit. Některé ženy se staly spolumajitelkami firem a po smrti svých manželů pokračovaly v podnikání (a to i přes zlé válečné časy). Mnohé z žen se provdaly do podnikatelských rodin a staly se tak automaticky pomocnicemi v živnostenských činnostech. Příkladem byl sňatek Václava Jandíka s Idou Petrofovou. Václav Jandík, syn starosty z Nového Bydžova, koupil na počátku 20. století od posledního majitele mlýn poblíž známého hotelu U Zlaté štiky a zřídil zde obchod s dřívím a uhlím. Ovšem daleko známější byla později založená perníkárna Panis. Ida Jandíková (Petrofová) pocházela ze slavné podnikatelské rodiny Petrofů. Antonín Petrof založil roku 1864 v Hradci Králové továrnu na výrobu pian. Podobných příkladů bychom našli jistě více.
V nastávajícím abecedním přehledu podnikatelských ženských aktivit nepůjde zdaleka o vyčerpávající počet ani informace. Bylo sledováno především období meziválečné, s časovými přesahy do předválečného i do období druhé světové války či do období krátkého svobodného podnikání poválečného.
Na prvním abecedním místě uvádím Adámkovou Růženu (narozena roku 1892), prodej mléka a mléčných výrobků, Pardubice, Popkovice č. 60. Živnost byla provozována v letech 1929 - 1948. Antošová Růžena, trhovectví, Pardubice, Skřivánek č. 144. Živnost byla provozována v letech 1932 - 1939. Andrýsková Štěpánka, dámské krejčovství, Pardubice, Hronovická č. 640 (později živnost stejného zaměření v Brně). Živnost byla provozována v letech 1945 - 1947. Andrlová Anna, mandlování prádla, Lhotka Blatnická č. 1945 (dnes již zrušená obec, stávající v sousedství dnešního Rybitví). dříve kramářství, Studánka. Živnost byla provozována v letech 1940- 1943. Andrejsová Marie (narozena r. 1897 ve Smiřicích n.L., její otec pocházel z Podkarpatské Rusi). Obchod se smíšeným zbožím, Pardubice, Sladkovského ul. č. 994. Živnost provozoval dříve její manžel František Němeček do roku 1934 do roku 1940.
Bořková Zdenka (roz. Hlaváčková, r. 1911). Nepravidelná nákladní autodoprava, stálé stanoviště Pardubice, Studánka 110. Není jasné, zda byl její manžel Jaroslav spolumajitelem firmy. Firma vlastnila vozidlo značky Laurin a Klement 550. Živnost byla provozována v letech 1937 - 1940.
Brázdová Marie (roz. Viedemanová), dámské krejčovství, Pardubice, Štrossova 12. Živnost byla provozována v letech 1924 - 1941). Bradnová Anna (vdova po Josefu Bradnovi, zemřel r. 1938, vedl obchod od roku 1907, jeho manželka získala vdovské právo ), obchod smíšeným zbožím, Pardubice, Karlova č. 314. Živnost provozovala A. Bradnová v letech 1938 - 1941 (vzdání se živnosti v důsledku nemoci). Bouberová Marie, trhovectví, prodej cukrovin, čokolády, zboží galanterní, pletené, střižní a střižních zbytků, hraček, nádobí všeho druhu, prádla, tržních novinek po trzích a poutích., Pardubice, Karanténa č. 6, později K Višňovce 1O43. Živnost byla provozována v letech 1933 - 1940. Borecká Pavlína, výroba prostředků proti tvoření kotelního kamene "Antifur", Pardubice, Chrudimská č. 453, později bytem Pichlova č. 699. Živnost byla provozována v letech 1942 - 1948. Bondarenková Růžena (roz. Konečná), prodej ovoce, limonád, cukrovin i výroba zmrzliny, dále nabídka prodeje vuřtů, prodej piva (dříve firma Bláhová), Pardubice, kiosek pod Vinicí, bytem Jindřišská č. 33. Živnost byla provozována v letech 1945 - 1948. Společně svou firmu vedli Bobčík Jan a Bobčíková Marie. Jednalo se o pohostinství a výčepnictví, výrobu likérů a lihovin, šťávy, vína, octa a hořčice. Dříve firmu vedl se svoji první ženou Marií Nevolovou. Bobčík se narodil r. 1881 v Nivnici na Moravě, ale nějakou dobu pracoval v Čelákovicích v Praze Žižkově č. 778 a ještě později v Čelákovicích poblíž Prahy č. 3/119. Firma pracovala v letech 1926 - 1942. Blažková Anna (roz. Hořčičková), dámské a dětské krejčovství, Pardubice, Češkova ul. č. 1740. Živnost existovala jen krátce v poválečných letech 1947 - 1948 (krátce byla ještě pozastavena, obnovena od 15.5. 1948).
V Pardubicích existovalo několik podnikatelek s příjmením Bláhová. Jako první uveďme Kateřinu Bláhovou, obchod s potravinami, Pardubice, Pražská č. 1552, dříve Karanténa 4. Později firmu převzala Emilie Havránková, obchod s perníkem, Pardubice, Stalinova 58. Firma existovalo krátce v letech 1945 - 1946. Dále uveďme Marii Bláhovou (narozena r. 1886 v Chotěnicích), obchod se smíšeným zbožím, Pardubice, Famílie č. 479. Živnost existovala v letech 1929 - 1943. Jiná Marie Bláhová (manželka pardubického obuvníka) vedla od roku 1945 obchod pečivem, ovocem, cukrovím, uzeninou a limonádami v Pardubicích, ul. Štrossova č. 4. Poslední Bláhovou v našem přehledu je Emilie, která vedla hokynářství, prodej piva, sodovky, limonád a cukrovinek, Pardubice, Ležánka č. 467. Firma existovala v letech 1930 - 1943.
Z dalších pardubických podnikatelek uveďme Bezelnou Marii (roz. Filípková) , šití dětských šatů a prádla, Pardubice, Zelenobranská č. 71. Bibrová Anna (roz. Kalabišová), dámské krejčovství a dětské šaty, Pardubice, Staňkova 1380, později Zelenobranská 71. Firma existovala v letech 1938 - 1948. V roce 1948 majitelka firmy činnost pro nemoc zavřela. Beránková Růžena (roz. Matoušová, rok narození 1913, Šonov u N. Města) , dámské kadeřnictví a pěstění pleti, kosmetické masáže, Pardubice, Jindřišská 432, později ul. Malá 233. Beranová Anna, mandlovna prádla, Pardubice, Smilova 449, dříve Anna Valská. Firma existovala v letech 1937 - 1944. A. Valská se vzdala živnosti v roce 1943 a převedla ji na A. Beranovou. Beránková Božena, krejčovství, Pardubice, Sladkovského 410, dříve Václav Beránek, Pardubice II., 620. V. Beránek založil firmu v roce 1913. V roce 1940 se vzdal živnosti a převedl ji na svoji manželku. Beranová Marie, dámské krejčovství, Pardubičky. Živnost byla založena roku 1946. Rok její likvidace nebyl dohledán. Benešová Alžběta, modistka, Pardubice, Arnoštská 28. Rozmezí činnosti firmy se taktéž nepodařilo zjistit. Bejšovcová Anna, trhovectví, Pardubice, Žitná 264. Firma existovala v letech 1935 - 1947. Bednářová Josefa, obchod smíšeným zbožím, potravinami a láhvovým pivem, Pardubice, nám. Legií 704. Živnost vznikla v roce 1931, její činnost lze vysledovat do roku 194O. Bažantová Milada (roz. Komárková), obchod smíšeným zbožím, prádlem, galanterní, Pardubice, Rašínova 1444. Firma vznikla pravděpodobně roku 1939. Balánová Marie obchod s máslem, drůbeží a vejci, Pardubice, Staňkova 954. Matka M. Balánové, Anežka, vedla obchod 33 roků. Za okupace měla přiděleno 11 vesnic jako sběrač vajec. Firma M. Balánové existovala jen krátce v letech 1946 - 1947. Barborová Marie (narozena 12.3. 1912 v Cardiffu, Anglie, Wales), krejčovství a obchod s dámskou konfekcí, modistka, Pardubice, Wilsonova tř. 92 (Na Zeleném). Prodej i dětských kloboučků a pánské konfekce.Firma existovala v letech 1938 - 1943. Bartošová Božena, obchod galanterním, pleteným a stávkovým zbožím, Pardubice, Smilova 344. Existence firmy je doložena pouze z roku 1940. Bartošová Marie, prodej zeleniny, ovoce a květin, Pardubice, Studánka 44. Firma existovala v letech 1932 - 1941. Bartoníčková Božena, zahradnictví, Pardubice, Ležánka 56, dříve 392. Firmu vedl nejdříve její manžel František, který v roce 1943 zemřel. Jeho manželka si tak, jako v mnoha jiných případech, podala žádost o pokračování živnosti. Firma existovala v letech 1913 - 1943. Vzhledem k tomu, že ve stejný rok jejího zániku zemřel její zakladatel, lze se domnívat, že žádosti o převzetí firmy jako vdovského údělu nebylo vyhověno nebo firma záhy prošla likvidací. Bártová Věra, obchod mlékem, prodej mléka a mléčných koláčků, Pardubice, Bílé nám. č. 9, dříve František Kravar (její otec). Věra po otci převzala živnost v roce 1947, firma však existovala dál jen pouhý rok. Bártová Aloise, obchod mlékem a mléčnými výrobky, Pardubice, Jesenčánky 1317, později Chrudimská (Rašínova). Firma existovala v letech 1927 - 1946.
Uvedený seznam podnikatelských aktivit, které vedly ženy, se dotkl pouze dvou písmen abecedy. Ale i tak stačil tento krátký (a pro další písmena abecedy žalostně neúplný) seznam podat průřez těch nejzákladnějších druhů podnikání, kterým se ženy věnovaly. V dalším (dlouhém) přehledu a pro čtenáře jistě nudném (nezajímavém) seznamu bychom se setkávali jen s opakováním již zde zmíněných profesí. Jak seznam poukázal, některé firmy založily ženy jako podnikatelky samy, jiné převzaly po smrti svých manželů či otců. Z časového průřezu můžeme konstatovat, že hodně zde uvedených firem bylo založeno ve 30. letech , většinou po světové hospodářské krizi a většinou jen velmi krátce před válečnými událostmi. Většina z nich také válku nepřečkala nebo jen krátkou dobu po osvobození, většinou do pohnutých události roku 1948. Mnohé z nich byly optimisticky založeny krátce po válce a dočkaly se jepičího života. Bohužel protože v drtivé většině případů se badatel, kromě základních faktů, o dalším osudech těchto firem sotva kdy něco podrobněji dozví. Chci, aby byl tento krátký příspěvek brán jako "základní cihla" ke stavbě, kterou zatím regionální historie vytrvale obchází, totiž ke zmapování ženských podnikatelských aktivit, kterým v hospodářských dějinách regionu patří místo více než oprávněné!

Autor: PhDr. Petr Borovec
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 1/2009
Předchozí článek: Všechno je jinak
Následující článek: (Téměř ) zapomenuté pardubické firmy - první část


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Jeden tzv. hrobodomů v LEŽÁKÁCH. Součást pietního místa Ležáky, obce vypálené nacisty 24.6.1942

CHRUDIMSKO: Renesnační čtyřkřídlý zámek v CHRASTI byl sídlem hradeckých biskupů.

ORLICKOÚSTECKO: Pomník obětem z první světové války v DOBŘÍKOVĚ.

ORLICKOÚSTECKO: Barokní kostel sv. Máří Magdaleny v ŘETOVÉ.

ORLICKOÚSTECKO: Dělostřelecká tvrz BOUDA u Králík.

SVITAVSKO: Zadní trakt MORAVSKOTŘEBOVSKÉ radnice z konce 15. století

SVITAVSKO: Sochy světců před kosetelem sv. Jiří v KUNČINĚ.

PARDUBICKO: Kostel sv. Jiří v RADHOŠTI. V jeho sousedství je dřevěná zvonice z roku 1773.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml