Sdružení přátel Pardubického kraje

100 (a více let) školy v Telecím


22. 02. 2011 V září roku 1910 byla po dvouleté výstavbě otevřena nová školní budova v obci Telecí u Poličky. Aby se stihnul začátek školního roku a zlevnily se celkové náklady (finance pocházely hlavně z vysokých přirážek k dani na každého obyvatele), pomáhalo postupně třem stavebním firmám mnoho teleckých žen jako nádenice. Autorem projektu byl pražský architekt F.Havlíček. Reliéf s postavou J.A.Komenského na průčelí budovy vytvořil profesor Karel Kunhart z Poličky, absolvent Umprum ve Vídni. Na vysokém lešení modeloval týden a účtoval si 340,- korun. Otevření nové školy proběhlo tehdy bez velkých oslav - o to více se u školy slavilo letos v červnu !

Při příležitosti 2. setkání rodáků 19.6. se uskutečnily také oslavy 100letého výročí nové školní budovy. Po dopolední ekumenické mši v evangelickém kostele (celebrovali evangelický i katolický farář) se u školy na louce s pódiem pořádala celoodpolední školní akademie s mnoha vystoupeními dětí, s odhalením pamětní desky významnému řediteli, botanikovi a kronikáři Ladislavu Horníčkovi (1900-1981). Při této oslavě byly představeny i dvě nové publikace - výroční školní "Almanach" a "Malá knížka o velké obci Telecí". Také připraveno několik výstavek dobových i současných fotografií a dokumentů. Počasí pořadatelům přálo, odpoledne i k večerní zábavě hrála populární dechová kapela Poličanka. O významu oslav svědčila i přítomnost a úvodní proslov krajského hejtmana Mgr. Radko Martínka a krajské radní pro školství a kulturu Ing. Jany Pernicové.
Existence školního vyučování je však v Telecím zaznamenána již před rokem 1620. Protože v době "pobělohorské" bylo vyučování i obyvatelstvo shledáno nevhodně reformačním, téměř na sto let přestala zde škola existovat. Obnovuje se až 1715 jako jednotřídka katolická. Po vzniku tolerančního patentu vzniká 1785 i evangelická škola s jednou třídou. Nejdříve v chalupě učitele, který byl v Praze zaškolen během šesti týdnů, později pak v nově postavené přízemní budově. Roku 1873 vzniká obecná škola jednotná, pouze s oddělenou výukou obou náboženství. Prvním řídícím učitelem se stal Josef Koblížek, původní učitel školy evangelické, mimo jiné také varhaník, historik, národopisný sběratel, spisovatel. (V neposlední řadě také autor "Vyprávění o hlasu z lípy", které pod pseudonymem Orebský poskytl pro knihu A.Cupala "Z dávných dob - pověsti z poličského okresu" 1893. Toto poetické Vyprávění, stejně jako další literární verze legendy o zdejší Zpívající lípě - od Jiráska, Novákové, Weniga, Bureše, lze nalézt na www.teleci.cz).
Na přelomu 19. a 20. století do dvoutřídní školy v Telecím docházelo až 160 dětí. Mnozí museli stát a sedět podél oken, na stupínku, či v provizorní další třídě v sirotčinci. Nakonec bylo rozhodnuto o stavbě zcela nové a větší školní budovy. Otevřena byla v září 1910. Učili zde postupně významní učitelé a následně i ředitelé - Ladislav Horníček i Adolf Honzálek. Roku 1944 přichází do Telecího mladý učitel a zdejší rodák Jaroslav Zrůst, který v Praze také vystudoval filozofii, práva i malířství. Původně byl státem vyslán na Podkarpatskou Rus pomoci budovat nové československé školství, ale 1939 musel spolu s dalšími tuto oblast urychleně opustit. V roce 1945 se v Telecím významně zasloužil o založení újezdní měšťanské školy. Později odešel působit na Litoměřicko. Po vítězném únoru zdejší starousedlické Zrůstově rodině byl "odměnou" kulacký proces, konfiskace majetku a vystěhování mimo okres, neboť v obci patřili mezi větší hospodáře. Takto bylo v obci postiženo několik podobných zemědělců.
V současné době patří k základní devítitřídní škole i zrekonstruovaná vedlejší budova s kuchyní a jídelnou, třídami 1.stupně, další počítačovou učebnou a mateřskou školou. Ředitelkou školy je nyní Dagmar Nejedlá. Je zde škola, na kterou může být ona, žáci i Telecí hrdé. Kraj rovněž. (www.zsteleci.cz)

GPS souřadnice: 49.69503N, 16.18121E

Autor: Karel Vondrák
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 3/2010


Předchozí článek: Školství v Ostřetíně
Následující článek: Nová národní kulturní památka - kostel svatého Jakuba Většího v Poličce


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Unikátní skanzen lidových staveb Betlém v HLINSKU.

CHRUDIMSKO: Poutní raně barokní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů v LUŽI.

ORLICKOÚSTECKO: Typické domky ve vesničce LANŠPERK nacházející se pod stejnojmenným hradem.

ORLICKOÚSTECKO: Rotunda sv. Kateřiny v ČESKÉ TŘEBOVÉ pochází z 12. století.

ORLICKOÚSTECKO: Budova Muzea řemesel v LETOHRADĚ.

SVITAVSKO: Zřícenina hradu CIMBURK z konce 13. století.

SVITAVSKO: Zřícenina hradu SVOJANOV.

PARDUBICKO: Příhrádek v PARDUBICÍCH.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml