Sdružení přátel Pardubického kraje

Bedřich Smetana


24. 05. 2007 Narodil se 2. 3. 1824 v Litomyšli. Narodil se v rodině zámožného, nakonec však zchudlého sládka. Už jako šestiletý veřejně vystupoval a udivoval hrou na klavír, začal také komponovat. Středoškolské vzdělání získal v Jihlavě, Německém Brodě, Praze a Plzni. Posléze v Praze studoval kompozici u J. Proksche. Působil zde také jako učitel v rodině hraběte Thuna. V roce 1848 si Smetana otevřel v Praze hudební školu a žení se s Kateřinou Kolářovou, s níž měl 4 dcery, ale pronásledovala ho nepřízeň osudu. Zemřely mu tři z jeho čtyř dcer a manželka se vážně roznemohla. Jako člen Národní gardy se účastnil revoluce, v roce 1856 se z existenčních důvodů rozhodl odejít do Göteborgu, kde až do roku 1861 působil jako pedagog, dirigent a klavírní virtuos. V drsném severském klimatu však jeho žena dostala tuberkulózu a na následky této nemoci zemřela v Drážďanech na cestě domů.

V Čechách pak často pobýval v Obříství, kde se v roce 1860 oženil podruhé s Barborou ("Betty") Ferdinandiovou.
V roce 1860 byl ve Švédsku na poslední sezónu. Domů ho táhly nejen osobní záležitosti, ale také zprávy o blíží-cím se vybudování stálého českého profesionálního divadla. Nebyl také spokojen s malostí goteborgských poměrů. Definitivně se tedy vrátil domů. Poté se marně ucházel o místo ředitele pražské konzervatoře a potýkal se s finančními problémy. Těžce se prosazoval, vedl pěvecký sbor Hlahol, organizoval a dirigoval koncerty Umělecké besedy, stal se referentem Národních listů, vystupoval jako klavírista a znovu začal učit.
Teprve v roce 1866, po úspěších oper Braniboři v Čechách a Prodaná nevěsta, se stal dirigentem Prozatímního divadla. V roce 1874 ale onemocněl vážnou nervovou chorobou, která vyústila v hluchotu. Přestěhoval se proto ke své poslední dceři Žofii do Jabkenic. Ale hluchota ho nezlomí a komponuje dál opery Tajemství, Hubičku a Čertovu stěnu, oba smyčcové kvartety, klavírní cykly Sny a České tance, řadu sborových děl, dokončil zde cyklus Má vlast. Pak se ale jeho zdravotní stav náhle zhoršil a musel být 20. dubna 1884 převezen do Prahy do ústavu pro duševně choré. Zemřel v Praze 12. 5. 1884 ve věku 60 let. Pochován je na vyšehradském hřbitově.
V Jiráskově ulici 133 v Litomyšli máte možnost navštívit rodný byt Bedřicha Smetany v přízemních prostorách bývalého zámeckého pivovaru.
Z díla: opery: Braniboři v Čechách (1862-1863, premiéra 1866), Prodaná nevěsta (1864-1866, premiéra 1866), Dalibor (1866-1867, premiéra 1868), Libuše (1869-1872, premiéra 1881), Dvě vdovy (1873-1874, premiéra 1874), Hubička (1875-1876, premiéra 1876), Tajemství (1877-1878, premiéra 1878), Čertova stěna (1880, premiéra 1882), Viola - jen fragment (1872-1884) Symfonické básně: cyklus Má vlast; cyklus Švédské písně

Prameny: www.vychodni-cechy.info, cs.wikipendia.org, Zprávy KPP číslo 1/2, rok 2004

Autor: Jan Řeháček
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 1/2007
Předchozí článek: Když se svítilo petrolejem
Následující článek: Václav Jan Tomášek


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2024 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Rabštejnská Lhota
Mladkovská vrchovina
Průzkum na Šibeničním vrchu
Pardubické kostelyPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Kostel sv. Máří Magdaleny ve VČELÁKOVĚ, postavený v letech 1844 až 1848 na místě starší stavby.

CHRUDIMSKO: Renesnační čtyřkřídlý zámek v CHRASTI byl sídlem hradeckých biskupů.

ORLICKOÚSTECKO: Výhled z rozhledny na vrcholu KOZLOVSKÉHO KOPCE nad Českou Třebovou.

ORLICKOÚSTECKO: Most přes PASTVINSKOU PŘEHRADU zbudovanou v letech 1932 - 1938.

ORLICKOÚSTECKO: Náměstí v JABLONNÉM NAD ORLICÍ.

SVITAVSKO: Zámek v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ patří k nejvýznamnějším renesančním památkám ve střední Evropě.

SVITAVSKO: Městské opevnění v ulici Na Bídě v POLIČCE.

PARDUBICKO: Dominantou náměstí v LÁZNÍCH BOHDANEČ je původně renesanční radnice s podloubím a kostel sv. Máří Magdaleny.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml