Sdružení přátel Pardubického kraje

Václav Jan Tomášek


06. 06. 2007 Narodil se 17.4. 1774 ve Skutči v rodině pláteníka. Vzdělání dali malému Tomáškovi jeho bratři - Antonín, pozdější skutečský děkan, a Jakub, vrchnostenský úředník v Praze, později v Dolních Rakousích. Základy hudby získal v Chrudimi u ředitele kůru Pavla Josefa Wolfa. V roce 1787 zahájil gymnáziální studia v Jihlavě, která dokončil v Praze, kde také vystudoval práva. Vlastní pílí se vypracoval na klavírního virtuosa, houževnatým studiem si osvojil pevné základy hudební teorie a skladby.

Doživotně zabezpečen rentou od hraběte Buquoye, v jehož rodině vyučoval, mohl se plně věnovat organizační, pedagogické a skladatelské činnosti. Napsal mj. řadu klavírních skladeb, písní (na verše J. W. Goetha a Ruko-pis královédvorský), skládal chrámovou hudbu (Missu solemnis a dvě rekviem), operu Serafínu ad. Stal se přední mezinárodně uznávanou osobností, mezi jeho přátele patřili např. Haydn, Goethe, Beethoven, Wagner, Berlioz, Paganini aj.
V roce 1824 si pak založil vlastní hudební ústav, který úspěšně konkuroval i konzervatoři a varhanní škole. To-mášek byl významnou osobností vlasteneckého hnutí, byl čestným členem mnoha zahraničních hudebních společností. Po smrti své ženy a po opomenutí doktorátem při 500. jubileu pražské univerzity zatrpkl a žil v ústraní. Věnoval se naplno svým žákům. V letech 1845 - 49 vydal vlastní životopis. Za padesát let učitelské praxe vychoval dlouhou řadu umělců. Narodil se 18 let po Mozartovi, o čtyři roky poz-ději než Beethoven, s nímž byl tehdy srovnáván. Jenže čas všechny hodnoty nemilosrdně prověřuje a napravuje tím, co přetrvává.
Tomáškův dobový význam vlastenecký je nejméně tak cenný jako hudební. Patřil mezi české umělce, známé i za hranicemi země. Byl velkým přítelem Františka Palackého. Právě v době obrození byla sláva české hudby a českých muzikantů velkou posilou pro rostoucí národní uvědomění mezi Čechy. Jeho tvorba byla ovlivněna přátelstvím s básníkem Goethem. V létě 1822 přijel Tomášek do Karlových Varů, aby si tu léčil potíže, způsobené dnou. Když se dověděl, že básník Goethe je právě v Chebu, rozhodl se, že za ním zajede. Psal si s Goethem od roku 1818. Zhudebnil na 40 Goethových básní, které se staly zakrátko oblíbenými i v německých sousedních zemích. Vydal je v devíti sešitech v letech 1817-1818. "Psal jsem je s chutí a láskou, takže mne uznání příliš nepřekvapilo," psal poněkud sebevědomě ve své Autobiografii. Tomášek upřímně obdivoval Goetha a jeho dílo, ale bylo tomu i naopak, Goethe vysoko hodnotil Tomáškovu hudbu, a zhudebnění svých básní považoval za lepší než pojetí L.Beethovena či Louise Spohra. Zemřel na vodnatelnost 3.4.1850 v Praze.
V Tomáškově ulici 508 ve Skutči můžete navštívit Pamětní síň v jeho rodném domě.

Z díla: mužský čtverozpěv, klavírní poetické skladby Eklogy, Rapsodie, Dithyramby, Pastýřská melodie č.14 pro klavír, Fantasie pro skleněnou harmoniku aj.

Literatura: www.hamelika.wz.cz
Zprávy KPP číslo 1/2, rok 2004

Autor: Jan Řeháček
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 1/2007
Předchozí článek: Bedřich Smetana
Následující článek: Jindřich Valecký


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2024 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Rabštejnská Lhota
Mladkovská vrchovina
Průzkum na Šibeničním vrchu
Pardubické kostelyPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Jeden tzv. hrobodomů v LEŽÁKÁCH. Součást pietního místa Ležáky, obce vypálené nacisty 24.6.1942

CHRUDIMSKO: Zámek v NASAVRKÁCH dnes slouží pro výstavy a společenské akce.

ORLICKOÚSTECKO: Nově zrekonstruované náměstí Přemysla Otakara II. ve VYSOKÉM MÝTĚ.

ORLICKOÚSTECKO: Kostel sv. Jana Křtitele v TATENICÍCH.

ORLICKOÚSTECKO: KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK při pohledu od kláštera Hedeč u Králík.

SVITAVSKO: Zadní vstup na zámek v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

SVITAVSKO: Městské opevnění v ulici Na Bídě v POLIČCE.

PARDUBICKO: Kašna na náměstí v DAŠICÍCH.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml