Sdružení přátel Pardubického kraje

Bledule v Královské zahradě

Bledule v „Královské zahradě“

23.10.2011 Na první jarní výlet se turisté KPP vypravili do oblasti květnatých bučin mezi Semanínem a Opatovem, která je z Pardubic dobře přístupná železniční tratí Pardubice– Svitavy. Oblast je protkána sítí nově zbudovaných cyklostezek, vedoucích většinou po štěrkových lesních silničkách. Putování jsme zahájili na železniční zastávce Semanín, odkud jsme se vydali po modré turistické značce, kterou jsme asi po 0,5 km opustili, abychom pokračovali jižním směrem po cyklo 4033. V malém okamžiku jsme se ocitli v kouzelném království bledulí, což také odpovídá pojmenování přírodní rezervace Králova zahrada. Podél potůčků zde pod vzrostlými olšemi a jasany kvete v bohatých a vysokých trsech nespočitatelné množství bledulí (snad několik stotisíců), které pokrývají jako zářivě bílé koberce téměř celou výměru 17,4 ha „Přírodní rezervace“.
Nejmalebnější je pohled na bledulemi vyzdobené příkré břehy meandrujících potoků, mezi nimiž se objevují občas i žluté kvítky petrklíčů či nebeská modř jaterníků podléšky. Srdce milovníků přírody plesají. Kdo je vyzbrojen fotoaparátem nebo kamerou, nestačí zachycovat všechnu tu nádheru. Tato úchvatná podívaná nás provází po celé trase průchodu Opatovským lesem, což představuje délku téměř 7 km.

Po příchodu na modrou turistickou značku se k této nádheře na zemi přidává ještě úchvatný pohled vzhůru do korun mohutných a vznešených buků, ještě sice bez svěžího jarního listí, avšak tím více vyniká fantastická stavba, barva a lesk jejich větví a kmenů. U myslivny Starý Valdek jsme opustili modrou značku a pokračovali po staré státní silnici směr Opatovec. U jízdárny, kde se pásla bujná hříbata zajímavého světle hnědého zbarvení (dalo by se říci, že byla béžová), jsme zabočili vpravo po cyklo 4033 do obce Košíře s romantickou návsí, kde jsme obdivovali nově opravený barokní kostel s farou a školu. Na závěr nás čekala ještě jedná cenná historická památka, a sice hrubě tesaný kamenný smírčí kříž u silnice před Lačnovem. Podle svitavské farní knihy z r. 1618 na tomto místě dva pacholci zabili syna sedláka Hainische z Hradce nad Svitavou. Před odjezdem ze zastávky ČD Svitavy- Lačnov je možno uspokojit lačné žaludky v Občerstvení nedaleké benzinové pumpy u hlavní silnice na Svitavy. Trasa měří přibližně 12 km a vede většinou lesnatým a na výškové rozdíly nenáročným terénem.

GPS souřadnice: 49.83958N, 16.46484E

Autor: ing. Marcela Timarová
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 2/2011


Smírčí kříž u silnice na Svitavy
Bledule v „Královské zahradě“


Předchozí článek: 150. výročí narození Jiřího Gutha Jarkovského
Následující článek: POZOR, padá omítka - Semín, Janovičky, Horní Bradlo


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2024 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Rabštejnská Lhota
Mladkovská vrchovina
Průzkum na Šibeničním vrchu
Pardubické kostelyPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Evangelický kostel ve SVRATOUCHU z roku 1783. Jeden z prvních evangelických kostelů u nás.

CHRUDIMSKO: Kostel sv. Jiljí opata v NASAVRKÁCH.

ORLICKOÚSTECKO: Kostelík v DLOUHÉ TŘEBOVÉ.

ORLICKOÚSTECKO: Vrchol KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU, který je nejvýše položeným místem Pardubického kraje (1423 m.)

ORLICKOÚSTECKO: Podloubí na náměstí v KRÁLÍKÁCH.

SVITAVSKO: portál z roku 1492 v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ je považovaný za jednu z nejstarších renesančních památek na sever od Alp.

SVITAVSKO: Kostel Panny Marie ve Svitavách.

PARDUBICKO: Hřebčín v KLADRUBECH NAD LABEM je jedním z nejstarších na světě.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml