Sdružení přátel Pardubického kraje

Chrudim - živé historické a kulturní město v roce 2008

Náměstí se starou radnicí. Foto: Stanislav Novotný

16. 07. 2008 Královské věnné město Chrudim je městem s bohatou historií i množstvím zachovalých památek nejen v historickém centru.
Historie města je skutečně dlouhá - první prokazatelná písemná zmínka o Chrudimi se váže k 10. lednu roku 1055, kdy v Chrudimi během vojenského tažení do Uher zemřel kníže Břetislav I. Alespoň se o tom píše v Kosmově Kronice české, kde se lze mimo jiné dočíst: "Roku od narození páně 1055 slavný Břetislav kníže, jenž zazářil vrcholem ctností, národa českého perla a zářivá hvězda svých otců, když si s Boží pomocí podrobil celé Polsko a když se odhodlal, dvakrát byv vítězem, již potřetí napadnout Panonii, a vypraviv se napřed, čekal na své vojsko, byl na hradě Chrudimi zachvácen těžkou nemocí". Město Chrudim se k tradicím minulosti hrdě hlásí, a tak si také v roce 2005 své 950. narozeniny náležitě užilo a připravilo důstojné oslavy této události, které probíhaly celý rok.

Chrudimské památky
Bohatou historii města připomínají četné památky. Městská památková zóna vyniká rozlohou 52 ha a také počtem památek - 98 nemovitostí zapsaných v seznamu nemovitých kulturních památek. Co je neméně významné, na území MPZ už prakticky neexistuje památka v havarijním stavu a snižuje se i počet památek nevyužívaných. Další potěšující skutečností je, že v posledních letech začalo v MPZ přibývat obyvatel s trvalým bydlištěm. Přispěla k tomu mj. i výstavba nového Obchodně bytového centra "Balustráda" na Resselově náměstí, která přinese 52 nových bytů a také podzemní parkování s unikátním využitím formou regálového zakladače.
Investice města i soukromých investorů do památek v MPZ se za posledních patnáct let pohybují ve stovkách milionů korun. Za největší úspěchy v péči o historické památky je možno bezpochyby považovat obnovu systému městských hradeb, revitalizaci náhonů, rekonstrukci objektů Muzea a divadla, ale i kompletní zádlažby téměř ulic v MPZ, Resselova a Žižkova náměstí a náměstí U Vodárny.

Mydlářovský dům. Foto: Stanislav Novotný
Za dlouhodobou a systematickou péči věnovanou regeneraci centra se Chrudim stala vítězem krajského kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu Programu regenerace městských památkových rezervací a zón za rok 2007 a získala také Cenu odborného časopisu Moderní obec Historické město roku 2007. To je možná ta nejlepší pozvánka do města Chrudimě …

Kulturní a společenské dění
Nicméně, ačkoliv - anebo možná právě protože - si své historie město váží, snažíme se nebýt jenom "mrtvým" historickým městem s bohatou a pestrou minulostí, ale zároveň se v posledních letech snažíme obohatit všední život města kulturními a společenskými akcemi tak, abychom byli městem živým, a to pokud možno vždy napříč celým rokem. Například v loňském roce jsme si po celý rok připomínali 150. výročí od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších chrudimských rodáků, vynálezce Josefa Ressela. O přípravách tohoto výročí se mohli čtenáři Vlastivědných listů Pk dočíst v loňském prvním čísle. Již před dvěma lety jsme nastartovali cyklus pravidelných jarmarků na náměstí, které jsou tématicky laděny podle data v kalendáři nebo významné události, která se k nějakému období právě váže. V roce 2008 se již odehrála únorová Masopustní veselice, březnové Vítání jara v Chrudimi, dubnový jarmark "… byl nebo nebyl kat Mydlář?" (o tom se více dočtete ještě níže), květnový Zahradnický jarmark, červnový Muchův jarmark (také viz níže) a Svatojánské slavnosti, na červenec se chystá Loutkářský trh (v rámci Loutkářského festivalu) nebo listopadové Kateřinské posvícení a prosincové Mikulášské trhy a Stříbrná neděle. Jarmarky se staly vyhledávanou událostí a navštěvuje je stále větší množství obyvatel z města i okolí. Vy byste mezi nimi rozhodně neměli chybět …

Cyklus "chrudimských osmiček"
Když jsme začátkem roku 2007 přemýšleli, jaké téma "oslav" zvolíme pro rok 2008, napadl nás cyklus "chrudimských osmiček". Vzpomněli jsme si totiž na to, že léta s osmičkou na konci byla v historii naší Československé republiky dost často přelomová, šťastná i tragická. Nechtěli jsme však pouze převzít jenom výročí republiková a celostátní, ale "zahrabali" jsme se do dějin našeho města a skutečně objevili řadu "osmičkových" roků a událostí, podle kterých jsme připravili - alespoň podle nás pořadatelů - docela zajímavý scénář a program. Je pravda, že termín oslavy se možná k některým výročím tak úplně hodit nebude, ale každopádně se mají Chrudimáci na co těšit. Ostatně, posuďte sami … Program více než celoročních oslav města jsme odstartovali ještě na konci minulého roku výzvou "…ať žije Jindřich". Objevili jsme totiž, že v roce 1358 se v písemných pramenech poprvé objevilo konkrétní jméno chrudimského obyvatele, kterým byl (i) děkan Jindřich a plebán Jindřich. Sice z toho není jasné, zda šlo o jednu osobu, ale to nám nevadí. A tak aby oslavy začaly skutečně zvesela, vybubnovali jsme, že první chrudimský kluk jménem Jindřich narozený v roce 2008 dostane od města dárek. Je pravda, že ještě na konci května pořád čekáme, ale do konce roku času dost …
První konkrétní akcí, která se již konala 12. dubna na velkém Resselově náměstí, se jmenovala "… byl nebo nebyl kat Mydlář?". Šlo o velký jarmark v kramářském stylu se stylovým připomenutím jednoho nechvalně známého chrudimského mordu. Jakého? Inu, z dalších letopisů jsme vyčetli, že kolem roku 1588 otrávila Dorota Vaňurová svého manžela Adama Relnovského - to by možná nebylo samo o sobě tak zajímavé, kdyby se tento případ nestal podkladem pro pozdější spojování kata Mydláře (exekutora sedmadvaceti českých pánů na Staroměstském náměstí v roce 1621) s městem Chrudimí. A řekněte sami, vy jste o chrudimském katu Mydlářovi neslyšeli? Určitě slyšeli, stejně jako my. Jenom prostě nevíme, zda je kat Mydlář náš chrudimský anebo ne. Ale nevadí nám to …
Studentům patřil květnový termín 5. - 6. května, na který si připravili akci "… Majáles to je děs". Studentská oslava, při které se např. na náměstí (tradičně) stavěla májka, hrála muzika a v divadle se volila miss a missák Majálesu, měla připomenout další kulaté výročí - 100 let od prvního chrudimského Majálesu, který se konal 1. května 1908. Je pravda, že toho letošního se moc studentů nezúčastnilo, ale každý začátek je těžký, a jestli se příští rok více zapojí i střední školy, tak by to mohlo být prima studentské řádění … Na červen nám vyšly dvě osmičkové akce. Tou první, v režii Regionálního muzea, je výstava Wiesner - Transporta. Vernisáž proběhla 5. června a výstava mj. odkazuje na jedno ze slavných jmen spojených s naším městem - strojírenským podnikem Transporta. V květnu 1948 totiž proběhl slavnostní výkop základů tzv. nové Transporty, podniku, který ve své nejslavnější éře zaměstnával téměř čtyři tisíce lidí z Chrudimi i okolí. Transporta sice už dnes neexistuje, ale po některém z výrobků vyrobených v Transportě se můžete dodnes svézt - např. po eskalátorech v pražském metru. Jen se někdy koukněte, jestli neuvidíte kdysi slavné logo s "T" uvnitř.
Druhá červnová akce, kterou připravujeme na sobotu 7. června (a která bude v době vyjití toho čísla už minulostí), nese název "Muchův jarmark" s podtitulem "secesní". Proč zrovna Muchův jarmark, jaká secese a co má Mucha společného s Chrudimí? Ocituji z úvodního slova k připravovanému jarmarku, který připravil Mgr. Ivo Šulc, ředitel chrudimského Státního okresního archívu: "Psal se rok 1898, řádila secese a v chrudimském průmyslovém muzeu se konala prodejní výstava plakátů Alfonse Muchy. Psal se rok 1978, řádila normalizace a v chrudimském okresním muzeu se konala tentokrát neprodejní výstava polozapomenutých plakátů Alfonse Muchy, která přilákala desetitisíce návštěvníků a měla světový ohlas. Píše se rok 2008 a řádí … Nechť si každý dosadí dle své libosti. Hlavní je vychutnat si Muchův chrudimský jarmark, a to všemi smysly. Proč právě Muchův a chrudimský jarmark, vyplývá z výše uvedeného. Jen dodejme, že Mucha v Chrudimi a díky Chrudimi získal nejen obdiv, ale i manželku - Marii, rozenou Chytilovou. A to vše vedlo organizátory připomínky chrudimských osmiček k namíchání secesního koktejlu, jenž vás zavede na přelom 19. a 20. století. Do doby, jež musela být nutně idylická jako všechno, co jsme nezažili nebo co jsme stačili zapomenout. Okouzlující idyla? Jistě ano - tedy pokud vám pod okny právě nepochodovali hladoví dělníci, nemuseli jste rukovat do anektované Bosny, vaše strana nepropadla ve volbách do říšské rady a neiritovali vás spoluobčané německé národnosti, mravně zkažená mládež a jakýsi profesor Masaryk obhajující Židy". A je to jasné.
Jenom pro dokreslení, co všechno je připraveno: hned na začátku slavnostní přejmenování Resselova náměstí na Náměstí Alfonse Muchy; celý den stylové kavárny s pařížskou kávou, kremrolemi, kopečkovou zmrzlinou, bublinkovou limonádou a dalšími sladkostmi, co provoní celé náměstí; dopolední pokus o světový rekord soustředěním co největšího počtu muchovských artefaktů (do kterého se, doufejme, zapojí co nejširší chrudimské obyvatelstvo); celodenní výtvarný workshop - portrétování Marušky Chytilové; celý den promenádní koncerty a swing; pro děti kolotoč, houpačky, jízdy fiakrem kolem náměstí nebo vzlety balónem přímo z náměstí; a další bláznivé i vážné secesně laděné dobroty. A aby toho nebylo málo, večer přímo na náměstí předpremiérové promítání dokumentu "Šumná Chrudim" s autory Davidem Vávrou a Radovanem Lipusem a pestrým doprovodným programem.
Na začátku července (29. června - 4. července) během již 57. ročníku festivalu Loutkářská Chrudim bude zvláštní prostor pro chrudimské loutkáře neboli "… ať žijí chrudimští loutkáři". Loutkářskou Chrudim známe určitě všichni, ale málokdo už asi ví, že chrudimské loutkářské spolky Kacafírek a Ahoj tu v tomto roce budou prý již 40, resp. 20 let. Takže ta letošní Loutkářská Chrudim bude ještě víc chrudimská než jindy. …
Na úplný konec prázdnin, konkrétně na sobotu 30. srpna, se na chrudimském letišti chystá veliká akce s podtitulem "… vášeň zvaná létání". Vyšli jsme z toho, že snad nejvíce výročí se v roce 2008 vztahuje k oblastem vojenství a letectví a jejich průsečíku - vojenskému letectví. Nebudeme je na tomto místě všechny vyjmenovávat, zabraly by téměř celou stránku, tak jen dodáme, že ve spolupráci města Chrudim, aeroklubu a vojáků se na konci srpna uskuteční na letišti parádní celodenní akce plná létání, historické i současné vojenské techniky a celé řady doprovodných programů určená pro děti a celou širokou veřejnost vůbec. Tak vezměte děti a přijeďte se podívat…
Hned o týden později, v pátek 5. září a v sobotu 6. září, se přesuneme zase zpátky na Resselovo náměstí s akcí "… král je mrtev, ať žije královna", tentokrát v gotickém stylu. A proč zrovna gotickém? To proto, že si chceme připomenout jednou opravdu hodně kulaté výročí, a to 700 let věnného města. Pokračuje znovu Mgr. Ivo Šulc: "Královským věnným městům byla v české historiografii věnována pozornost mnohokrát, pokud se však začneme problémem zabývat hlouběji, s překvapením zjistíme, že literatura není jednotná v názoru na to, odkdy vlastně o věnných městech můžeme hovořit. Uvádí se buď rok 1305 nebo 1307. Nejstarším pramenem hovořícím o počátku věnných měst je dle všeho tzv. Zbraslavská kronika Petra Žitavského. Začtemeli se do její edice, vidíme, že letopočet 1305 vychází ze zprávy o úmrtí Václava II.: "Ovšem protože své manželce Alžbětě odkázal dříve král Václav dvacet tisíc hřiven, on jí podobně v závěti odkázal dvacet tisíc hřiven a za těch čtyřicet tisíc drží svrchu jmenovaná paní Alžběta v zástavě tato města: Hradec, Mýto, Chrudim s některými jinými." Na základě toho údaje a ve shodě s dalšími autory se přikláníme k druhému letopočtu. Přesné datum Rudolfova odkazu ani jeho listinná podoba však známy nejsou a při oslavách výročí věnných měst tak můžeme vycházet až z listiny Elišky Rejčky udělené věnným městům dne 17. 8. 1308. V ní Eliška potvrdila výsady udělené Rudolfem a zavázala se, že je nepostoupí nikomu jinému bez jejich souhlasu". A ať už to bylo jakkoliv, začátkem září slavíme a srdečně vás zveme …
O další týden později, v sobotu 13. září, si v rámci Dne památek připomeneme některá výročí spojená s kronikářstvím (mj. 380 let od založení nejstarší známé chrudimské pamětní knihy), mapami a podobnými tématickými událostmi. Kromě toho, že budou tradičně otevřeny nejrůznější památky, chystá Státní okresní archív Chrudim slavnostní představení DVD s historicky prvním soupisem všech kronik vedených na území města Chrudim a reprodukcemi těch nejzajímavějších pamětních knih a jednotlivých zápisů. Věc určitě nejen pro fajnšmekry …
Úterý 28. října se jistě bude slavit v celé republice, vždyť je 90 let od vyhlášení samostatného Československa. Výročí republiky bude ovšem v Chrudimi velmi slavnostní - připomene je totiž akce, v jejímž rámci bude mj. odhalen nový pomník T. G. Masaryka. Něco z výročí republiky si ale necháme na začátek listopadu, konkrétně na sobotu 1. listopadu, kdy se opět na velkém náměstí uskuteční program "… listopadové začátky a konce". Chceme provést rekonstrukci vyhlášení republiky v Chrudimi podle dobové fotografie, a to pokud možno za hojné účasti obyvatel. Dalším programem připomeneme i jiné události, např. 360 let od počátku legendy o obrazu sv. Salvátora, 140 let od dokončení stavby moderního městského pivovaru, ale také 140 let od okamžiku, kdy vyšly první chrudimské noviny Koruna. Vydáme reprint listu Koruna s připomenutím minulosti i akcí z roku 2008, a nebude-li pršet a příliš pošmourno a zima, budeme se bavit, třeba u stánků s pěnivým mokem …
Oslavný rok 2008 zakončíme až v lednu 2009. V sobotu 17. ledna se bude konat Měšťanský bál v duchu nekonvenční oslavy Silvestra pod názvem "… Silvestr bez Silvestra". Zní to sice možná podivně, ale hned to uvedeme na pravou míru - v roce 1858 (před 150 lety) byl založen spolek recesistů Sůva, předchůdce slavného spolku chrudimských Kosů, který mj. vydával silvestrovské noviny Klapačka a slavil Silvestra zásadně mimo Silvestra. Takže my se k této tradici pro tentokrát připojíme a oslavíme Silvestra na Měšťanském bále, samozřejmě se Zvláštním vydáním Klapačky. Nepřijdete se pobavit …? Jsem přesvědčen, že po přečtení těchto řádek se budete chtít do Chrudimě okamžitě rozjet, aby Vám neušlo pokud možno nic z toho, co je v tomto roce v našem městě připraveno. Tak určitě přijeďte, srdečně se na vás všechny těšíme.

Místo závěru mám poslední tři poznámky:
1) Bohaté společenské a kulturní řádění v Chrudimi během posledních let se daří díky tomu, že se dala dohromady skupinka lidí, které to spolu baví. Nebudu je jmenovat, abych čirou náhodou na někoho nezapomněl, ale mohu říci, že jsou pro každé město požehnáním a je mi ctí s nimi spolupracovat.
2) Nebojte se, lednem 2009 slavení v Chrudimi nekončí. Oslavy roku 2009 se už připravují a už můžeme prozradit, že tentokrát bude mít hlavní slovo "hudba".
3) Doufáme, že alespoň do Měšťanského bálu se nám ten Jindřich narodí.

GPS souřadnice: 49.95117N, 15.79454E

Autor: Jan Čechlovský, starosta města
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 3/2008


Mydlářovský dům. Foto: Stanislav Novotný
Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Foto: Stanislav Novotný


Předchozí článek: Bartošův, Potůčkův a Valčíkův britský pilot
Následující článek: Soubor lidových staveb Vysočina


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2024 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Rabštejnská Lhota
Mladkovská vrchovina
Průzkum na Šibeničním vrchu
Pardubické kostelyPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Unikátní skanzen lidových staveb Betlém v HLINSKU.

CHRUDIMSKO: Evangelický kostel v obci KROUNA od architekta Fr. Schmoranze.

ORLICKOÚSTECKO: Nově zrekonstruované náměstí Přemysla Otakara II. ve VYSOKÉM MÝTĚ.

ORLICKOÚSTECKO: Kostel sv. Jiří v DOLNÍ ČERMNÉ

ORLICKOÚSTECKO: Rozhledna na SUCHÉM VRCHU u Králík.

SVITAVSKO: Náměstí v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ s radniční věží, která nemá žádné základy.

SVITAVSKO: Kostel Povýšení sv. Lřížev LITOMYŠLI, nejvýznamnější památka z předhusitského období.

PARDUBICKO: Hřebčín v KLADRUBECH NAD LABEM je jedním z nejstarších na světě.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml