Sdružení přátel Pardubického kraje

Co má Česká Třebová společného s Pardubicemi?


09. 04. 2009 Ačkoliv by se mohlo zdát, že Česká Třebová a Pardubice mají pramálo společného, opak je pravdou. Obě dvě města totiž leží na železniční trati Praha - Česká Třebová, obě dvě města leží podél chráněné trasy kanálu Dunaj-Odra-Labe, obě dvě města byla v době zlatého věku majetkem Pernštejnů. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera má v České Třebové dislokované pracoviště a v neposlední řadě obě města spojuje postava Ing. Jana Pernera, projektanta trati z České Třebové do Kolína.

Základní údaje o České Třebové
Česká Třebová. Město Česká Třebová je jeden z největších železničních uzlů v Čechách a strategicky významné město v České republice. Leží na celostátně nejdůležitějším dopravním koridoru spojujícím Čechy a Moravu. Je jedním ze dvou jader mikroregionu ORLICKO-TŘEBOVSKO. Jádra mikroregionu města Ústí nad Orlicí a Česká Třebová s bezprostředně navazujícím osídlením tvoří aglomeraci (město střední velikosti) s řádově 35.000 obyvateli - tedy druhé. největší seskupení obyvatel v Pardubickém kraji - po Pardubicích.
Město v krátké době po revoluci zahájilo a provedlo významné akce při regeneraci historického jádra (rekonstrukce Starého náměstí), při revitalizaci průmyslového areálu bývalé PRIMONY, při výstavbě a rekonstrukci sportovních areálů (Na Horách, Jelenice, Na Skalce). Město má kvalitní přírodní zázemí, ale věnuje péči i veřejné zeleni ve městě (rekonstrukce městského parku Javorka). město leží v údolní poloze v území s kvalitními zdroji pitné vody (CHOPAV - Chráněná oblast přirozené akumulace vod). Na východě jsou dlouhodobě plánovány územní rezervy pro průplav Dunaj-Odra-Labe a hlavně pro obchvat I/14, který město velmi potřebuje. Řešit je třeba urychleně i přivaděče na rychlostní komunikaci R35.

Některé zvláštnosti a zajímavosti:
- Unikátní nález kostí třetihorního Dinotheria - chobotnatce cca 4m vysokého, součást paleontologické sbírky českotřebovského muzea.
- Jediná zachovalá románská rotunda ve východních Čechách, rotunda sv. Kateřiny z první pol. 13. století, doklad vzniku města
- Dominantou historického jádra města (městská památková zóna) je děkanský kostel sv. Jakuba Většího realizovaný podle plánů J. Hardtmutha (nadaný lichtenštejnský architekt, též vynálezce tužky)
- Původně renesanční budova radnice
- Soubor betlémů z dílen místních autorů
- 3km dlouhá alej Maxe Švabinského vedoucí na Kozlov a chaloupka Maxe Švabinského, který tu rád pobýval a maloval

Co se například v poslední době realizovalo:
- 1995 zahájení transformace bývalých kasáren BOREK na smíšenou zónu.
- 1996 Rozsáhlá rekonstrukce Starého náměstí - centra města.
- 1997 Dokončení výstavby nové továrny KORADO na výrobu těles ústredního topení
- 2000 Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu
- 2003 Rekonstrukce městského parku JAVORKA o rozloze 5ha, založeného 1885 Okrašlovacím spolkem.
- 2004 zahájení přestavby areálu továrny PRIMONA na sekundární centrum občanské vybavenosti
- 2006 Realizace lyžařského areálu PEKLÁK s 800m dlouhou sjezdovkou.
- 2006 otevření nového zimního stadionu ve sportovním areálu "NA SKALCE"
- Sportovní areál NA HORÁCH - k dispozici je 30km běžeckých tratí
- 2009 Zahájení výstavby multifunkčního dopravního terminálu v prostoru přednádraží s podzemním parkovištěm.

Co se připravuje:
- Dostavba sportovního areálu SKALKA (sportovní hala a atletický stadion), obchvat města - silnice I/14 a řešení napojení města a regionu na rychlostní silnici R35
- Územní příprava výstavby letiště Česká Třebová
- Výstavba železniční zastávky Lhotka
- Výstavba větrných elektráren

GPS souřadnice: 49.90197N, 16.44757E

Autor: Ing.arch.Vladimír Rozehnal
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 1/2009


Předchozí článek: Pardubické přednádraží - Náměstí Jana Pernera
Následující článek: Těchonín v Orlických horách


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Kostel sv. Bartoloměje v HEŘMANOVĚ MĚSTCI postavený v letech 1756 až 1761.

CHRUDIMSKO: Zámek v NASAVRKÁCH dnes slouží pro výstavy a společenské akce.

ORLICKOÚSTECKO: LANŠKROUNSKÝ zámek z druhé poloviny 15. století

ORLICKOÚSTECKO: Barokní kostel sv. Máří Magdaleny v ŘETOVÉ.

ORLICKOÚSTECKO: Dělostřelecká tvrz BOUDA u Králík.

SVITAVSKO: Sousoší Kalvárie na KŘÍŽOVÉM VRCHU u MORAVSKÉ TŘEBOVÉ.

SVITAVSKO: kostel Rozeslání sv. Apoštolů v LITOMYŠLI je nejstarším dochovaným sakrálním prostorem v Litomyšli

PARDUBICKO: Novorenesnační radnice na Pernštýnském náměstí v PARDUBICÍCH pochází z roku 1895.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml