Sdružení přátel Pardubického kraje

Demelova (Neubauerova) kaple U dřevěné kapličky


1.12.2013 Drobná dřevěná kaplička, původně pokrytá lepenkou. Kaplička stávala na jihovýchod od osady Vysoký Les, přibližně 250 metrů na jih od konce přírodní památky Sněženky ve Vysokém lese, v tzv. sněženkovém údolí. Kaplička stojí na katastru obce Chmelík. Kapli postavil německý statkář Wenzel Demele, přezdívaný Neubauer, sedlák ze Chmelíka č.p. 30 a jeho žena Theresia v roce 1932. Kaplička byla postavena na paměť šťastně dopadnuvší nehody, která se na místě stala. Při hrabání sena na lukách, které se dříve v tomto údolí nacházela, se splašil pár koní zapřažený za vozem podrážděný komáry. Koně se vyřítili přímo na hospodyni Theresii Demelovou, která se v úleku dovolávala Panny Marie. Hospodyně byla jako zázrakem sražena přímo mezi pár koní i kola vozu, nehodu tedy bez zranění přežila. Pouze u této kapličky je známo, komu byla zasvěcena, a to Panně Marii.

V německé kronice Chmelíka je Wenzel Demele v letech 1903–1923 zmiňován jako starosta obce. Kaplička byla zničena nejspíše již někdy v 60. letech vzhledem k nedostatku údržby a také materiálu střešní kapličky i samotné stavby. U cesty měl být ještě v nedávné době k vidění pozůstatek konstrukce krovu. K této jediné kapli neexistují přímé písemné historické prameny. V místě kapličky se při výkopu podařilo nalézt obdélník opukových kamenů, sloužících jako základ pod dřevěnou stavbu, fragmenty ztrouchnivělých prken, železné hřebíky, střepy skleněných předmětů a zbytky lepenky. Obnovená kaple vychází tvarově z původního obdélníkového půdorysu. Je dřevěná se stanovou střechou a šindelovou krytinou s částečným prosklením ve dveřích. Stěny jsou opláštěny prkny s lištami. Slavnostní vysvěcení a odhalení obnovené Demelovy kaple se konalo v neděli 24. března ve 14.00 u Demelovy kaple. Ve 13.30 vyšel pěší průvod od kaple sv. Anny v osadě Vysoký Les. Na místě byl pro všechny připraven teplý čaj. Slavnostního žehnání kaple prováděli P. Mgr. Vojtěch Glogar a Věra Říhová (Církev československá husitská, farnost Litomyšl). Krátké hudební vystoupení měl i písničkář Petr Linhart. Zahrál celkem tři písničky s příběhy z bývalých Sudet. Akce se zúčastnilo 250 lidí. Počasí bylo chladné, ale všichni jsme prožili příjemné a slunné nedělní odpoledne. Kaple byla zasvěcena Panně Marii, a to podle původního svátku Zvěstování Panny Marie, který je 25. března. Kaple byla vyrobena v dílně a na místě byla namontována na začátku března 2013. Obnovená kaple vychází tvarově z původního obdélníkového půdorysu. Je dřevěná se stanovou střechou a šindelovou krytinou s částečným prosklením ve dveřích. Stěny jsou opláštěny prkny s lištami. Na obnově kaple se podílelo několik místních občanů ze Sebranic, Chmelíka a okolí.
Více informací o obnově kaple, jednotlivých akcích a informace, jak se dá na místo dostat, najdete na webu: kaplicky. sebranice.cz.
O spolku archaických nadšenců Spolek archaických nadšenců se věnuje praktickému přiblížení historie, jak té nejstarší, tak i té nedávno minulé. Z období pravěku se zabýváme praktickými pokusy s výrobou železa, dřevěného uhlí, keramiky, výrobou textilu, zemědělstvím, stavbou obydlí a ostatními dříve běžnými činnostmi našich předků. Do časů nedávno minulých jsou zasazeny naše kulturní recesistické akce, ale i vážně míněné snahy o zachování odkazu Rakousko-uherské monarchie, období 1. Čs. republiky a obnovu místní železniční dráhy. Spolek archaických nadšenců se snaží o zachování a prezentaci dříve běžné zemědělské činnosti a záchranu dnes již zapomenutých řemesel spojených se zpracováním slámy, vlny a lnu.
Více informací o aktivitách a pořádaných akcích naleznete zde na www.sebranice. cz/san.

GPS souřadnice: 49.7671839N, 16.2947644E

Autor: Vojtěch Kmošek
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 2/2013
Předchozí článek: Z Barborky až na Terezku aneb putování po rozhlednách v našem kraji - 1- část
Následující článek: Smírčí kříže na Svitavsku - Jedlová, Lačnov, Modřec


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Židovská synagoga v HEŘMANOVĚ M2STCI.

CHRUDIMSKO: Zámek v NASAVRKÁCH dnes slouží pro výstavy a společenské akce.

ORLICKOÚSTECKO: Pražská brána ve VYSOKÉM MÝTĚ je pozůstatkem městského opevnění. Její věž poskytne návštěvníkům města výhled na město.

ORLICKOÚSTECKO: Křížová cesta spojující město KRÁLÍKY a KLÁŠTER HEDEČ.

ORLICKOÚSTECKO: kostel v obci PÍSEČNÁ.

SVITAVSKO: Fresky z 18. století na Loretánské kapli v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ.

SVITAVSKO: Městské opevnění v ulici Na Bídě v POLIČCE.

PARDUBICKO: Příhrádek v PARDUBICÍCH.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml