Sdružení přátel Pardubického kraje

Krajská galerie výrazně rozšiřuje sbírky i s výhledem na prostory v automatických mlýnech


19.05.2019 Pardubický kraj od roku 2017 umožňuje Východočeské galerii významně rozšiřovat její sbírky. Zřídil pravidelný akviziční příspěvek, díky kterému může postupně doplňovat mezery ve sbírkách zejména od 80. let minulého století až do současnosti a budovat své sbírky systematicky i v budoucnu.˂BR˃ „Úlohou našich profesionálních kulturních institucí není jen péče o současné sbírky, ale také jejich další budování, jako svědectví o dnešní době pro příští generace. Rozšiřujeme tím společný majetek Pardubického kraje i naše kulturní bohatství, “ uvedl Roman Línek, 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu.˂BR˃˂BR˃

Živá voda pro Východočeskou galerii˂BR˃ Po mnoha letech, kdy byly nákupy do sbírek Východočeské galerie možné jen z prostředků ušetřených na provozu, mohli její odborní pracovníci začít uvažovat systematicky a a zpracovat novou nákupní strategii. Už rok 2017 byl pro ně v této oblasti „živou vodou“. Na jeden milion korun z krajského rozpočtu se jim podařilo navázat ještě 1,46 milionu korun z akvizičního fondu Ministerstva kultury, které požaduje spolufinancování. Díky tomu se sbírka v tomto roce rozšířila o 34 děl. Dalších 26 exponátů ze studentského období Františka Kyncla získala galerie darem.˂BR˃ „V roce 2017 jsme nakoupili umělecká díla českých výtvarníků, kteří ve sbírkách byli zastoupeni dosud nedostatečně nebo vůbec. Do souvislostí stávajícího sbírkového fondu vstupují nová jména i nová díla již známých autorů., Jde například o Kurta Gebauera, Veroniku Bromovou, Vladimíra Kokoliu, Martina Velíška, Otto Plachta nebo Oldřicha Tichého. Velmi zajímavé jsou také práce umělců mladší generace, Petra Maliny a Filipa Černého. Sbírkový fond galerie obohatily i práce významného pardubického umělce Vojmíra Vokolka,“ uvedla konkrétní příklady ředitelka Východočeské galerie Hana Řeháková.˂BR˃ Výběr děl doporučuje pro vedení galerie komise složená z renomovaných odborníků z celé České republiky. „V minulosti se galerii povedly velmi dobré nákupy a ceny některých děl jsou dnes mnohonásobně vyšší díky tomu, že odborníci poznali potenciál autorů ještě v době, kdy nebyli slavní. Věřím, že se to bude dařit i nyní,“ podotkl Roman Línek.˂BR˃˂BR˃ Rozměrná díla pro Winternitzovy mlýny Také rok 2018 byl z pohledu akviziční práce pro Východočeskou galerii v Pardubicích mimořádně úspěšný. Sbírky se rozšířily celkem o 21 děl v hodnotě 2.839.400 Kč. Galerii se tentokrát podařilo uspět ve výběrovém dotačním řízení Ministerstva kultury a k milionu korun z kraje získat dalších 1.774.000 korun.˂BR˃ Výběr již probíhal s ohledem na přípravu expozic do nových prostor galerie ve Winternitzových mlýnech. Sbírky galerie se obohatily o díla klasiků s vazbou na pardubický region a o práce výtvarníků střední a mladší generace. Starší generaci tvůrců zastupují dvě rozměrná figurální díla sochařky Ludmily Seefried-Matějkové, rodačky z nedalekého Heřmanova Městce, nebo skelet z bambusových špejlí, dílo již zesnulého Františka Kyncla, pardubického rodáka a jednoho z předních stoupenců konstruktivních tendencí, který stejně jako Ludmila Seefried-Matějková strávil část tvůrčího života v exilu.˂BR˃ Tři plátna zakoupila galerie od malíře Daniela Balabána, jehož dílo představila ve výstavním projektu Tanec života a dvě malby získala od Petra Nikla, výtvarníka, hudebníka, ilustrátora a jednoho ze zakládajících členů legendární skupiny Tvrdohlaví. Střední generaci výtvarníků reprezentují tři díla Jana Šerých a plastika Roberta Palúcha. Z výstavy nejmladší krajinářské generace Rozbřesk byly do sbírky vybrány a zakoupeny tři grafiky mladých autorek – dva lepty absolventky pražské Akademie Lenky Falušiové a sítotisk Alpy studentky AVU Aleny Kožené, která za toto dílo obdržela letos ocenění Grafika roku. Galerii daroval své dílo známy pardubický umělec Josef Procházka. ˂BR˃ Sbírkový fond Východočeské galerie v Pardubicích patří v rámci České republiky mezi významné kolekce výtvarného umění. O tom svědčí i široká spolupráce na výstavních a badatelských projektech, do které je galerie zapojená, a to jak na úrovni regionálních a státních sbírek, tak i ve spolupráci se zahraničními institucemi. Častá frekvence zápůjček klíčových souborů sbírky vypovídá o jejich mimořádné kvalitě a nezastupitelnosti v kontextu českého umění 19. - 21. století.

Autor: Zuzana Nováková
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 1/2019


Předchozí článek: Střípky z historie Pardubic - Počátky Pardubic
Následující článek: Podorlické Modlivé doly


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2024 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Rabštejnská Lhota
Mladkovská vrchovina
Průzkum na Šibeničním vrchu
Pardubické kostelyPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Židovská synagoga v HEŘMANOVĚ M2STCI.

CHRUDIMSKO: Evangelický kostel v obci KROUNA od architekta Fr. Schmoranze.

ORLICKOÚSTECKO: Pražská brána ve VYSOKÉM MÝTĚ je pozůstatkem městského opevnění. Její věž poskytne návštěvníkům města výhled na město.

ORLICKOÚSTECKO: Vrchol KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU, který je nejvýše položeným místem Pardubického kraje (1423 m.)

ORLICKOÚSTECKO: Budova Muzea řemesel v LETOHRADĚ.

SVITAVSKO: Podzimní krajina na SVITAVSKU.

SVITAVSKO: kostel Rozeslání sv. Apoštolů v LITOMYŠLI je nejstarším dochovaným sakrálním prostorem v Litomyšli

PARDUBICKO: Barokní kostel sv. Máří Magdaleny v LÁZNÍCH BOHDANEČ.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml