Sdružení přátel Pardubického kraje

Naučná stezka okolo Poličky

Foto: autor

Hlavním bodem programu oslavy Dne země v Poličce bylo otevření naučné stezky. Po dlouhodobé přípravě se tak veřejnosti umožnila krásná vycházka přírodou s vysvětlivkami na patnácti tabulích o pozoruhodnostech míst, kterými se prochází.
Například se můžeme seznámit s historií městského divadla, u něhož stezka začíná; nebo s místy poličského Liboháje, kde v první polovině minulého století se odbýval kulturní a společenský život a kde se v místních bývalých Lázních narodil dramatik a literární kritik František Zá-krejs. Místa, která rád navštěvoval hudební skladatel Bohuslav Martinů i jeho přítel básník Vysočiny Miloslav Bureš. U dalších zastavení se můžeme rozhlédnout po krásné krajině Vysočiny a Žďárských vrchů. Pozoruhodné zastavení je u kříže na Šibeničním vrchu, který připomíná historicky nepodložené místo posledního rozloučení s odsouzeným před popravou, která se konala asi 300 m od tohoto místa do r. 1765, kdy město ztratilo královským patentem hrdelní právo - tehdy I. třídy. O poslední popravě na tomto popravišti se vyprávěla pověst, kterou zaznamenal někdejší vyšehradský kanovník P. Josef Ehrenberger, rodák z nedaleké Korouhve. Později toto vyprávění zdramatizoval již zmíněný František Zákrejs jako divadelní hru, která je příležitostně hrána poličskými ochotníky.

Další stanoviště naučné stezky seznamují návštěvníky s přírodními zákonitostmi krajiny, s rostlinstvem i živočichy nácházejícími se v těchto místech. Zajímavá část stezky je kolem rybníků a jejich přítoku meandrů v lesna-tém porostu. Poslední tabule, k níž dojdeme po téměř 10 km putování po naučné stezce, poukazuje na rozumné chování člověka ve vztahu k přírodě. Naučná stezka je rozsáhlý projekt občanského sdružení A21 Polička, na jehož spolupráci se podílel i Český svaz ochrany přírody v Poličce a řada dalších jednotlivců a organizací, mezi nimiž byl i Klub přátel Poličska. Grafické zpracování v podobě komiksu provedla grafička Miluše Řehůřková. Do budoucnosti jsou plánovány i některé další doprovodné prvky, brožura, pracovní listy pro školy apod. Na tento projekt získalo občanské sdružení A21 Polička dva granty Pardubického kraje (102 000,- Kč), jeden od Města Poličky (3 000,- Kč). Celá naučná stezka je budována za cenu nákladů, bez finančních odměn na pro realizátory.

GPS souřadnice: 49.70658N, 16.25889E

Autor: Bohumír Andrle
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 4/2007


Předchozí článek: Evangelický kostel v Pardubicích slaví 110 let
Následující článek: Královské věnné město Vysoké Mýto - doklad středověkého urbanismu


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2020 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Mezi moři severními a jižními
Stopy Lichtenštejnů pod Bukovou horou a Suchým vrchem
Pardubice za třicetileté války
Cesta od renesance do barokaPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Židovská synagoga v HEŘMANOVĚ M2STCI.

CHRUDIMSKO: Budova SLATIŇANSKÉHO hřebčína

ORLICKOÚSTECKO: Typické domky ve vesničce LANŠPERK nacházející se pod stejnojmenným hradem.

ORLICKOÚSTECKO: Barokní kostel sv. Máří Magdaleny v ŘETOVÉ.

ORLICKOÚSTECKO: Klášter HEDEČ - poutní místo nedaleko Králík.

SVITAVSKO: Náměstí v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ s radniční věží, která nemá žádné základy.

SVITAVSKO: Městská věž v JEVÍČKU.

PARDUBICKO: Novorenesnační radnice na Pernštýnském náměstí v PARDUBICÍCH pochází z roku 1895.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml