Sdružení přátel Pardubického kraje

Nová naučná stezka spojuje pardubické památky


11. 01. 2008 Pardubice mají nový naučný okruh. V rámci letošních Městských slavností byla totiž slavnostně otevřena "Stezka Viléma z Pernštejna". Tento vycházkový okruh po zajímavostech Městské památkové rezervace vybudovalo informační centrum Pardubice Region Tourism a otevřel jej sám pan Vilém z Pernštejna slavnostním přestřižením pásky spolu s náměstkyní primátora pro kulturu Štěpánkou Fraňkovou.
Za značného zájmu veřejnosti pak Vilém z Pernštejna provedl obyvatele i návštěvníky města po památkách Pardubic. Patnáct zastávek a informačních cedulí tak od nynějška upozorňuje například na Dům U Jonáše, Tyršovy sady, kostel svatého Bartoloměje či Zelenou bránu.
U každého zastavení je umístěna tabule s informacemi v českém a anglickém jazyce, ze které se návštěvníci do-zvědí, že například Zelená brána vznikla v současné podobě při přestavbě města po požáru v roce 1538 a díky oxidaci měděného plechu, který již tehdy kryl střechu, dostala své jméno.

Podrobně je pak popsáno Pernštýnské náměstí a jeho významné objekty, mezi které patří budova radnice, o níž se návštěvníci dozvědí, že pochází z let 1892 - 94 přestavbou starších domů. Řadu informací pak získají také o Domě U Jonáše, budově staré lékárny či o Evropském spolkovém domě. Procházka pak pokračuje přes Příhrá-dek, zámek a Tyršovy sady okolo Bartolomějského kostela k Automatickým mlýnům a dále pak zpět přes Komenského a Pernštýnské náměstí k informačnímu centru u Zelené brány. Autory textů na informačních panelech jsou ředitel Východočeského muzea Pardubice PhDr. František Šebek a paní Alexandra Tušlová z pardubického magistrátu. Informační tabule jsou pak doplněny nákresy aka-demického malíře Košaře.
Délka celého okruhu je 2,5 kilometrů a kromě již zmíněných patnácti stanovišť je počítáno také s vybudování pěti stanovišť na nejdůležitějších přístupových bodech do města. "Máme zkušenost, že na nádraží přijedou lidé, kteří mají určitý čas na procházku městem. Přijdou do centra, dojdou k Zelené bráně a už jí neprojdou a nedojdou na Pernštýnské náměstí, protože netuší, že tu je něco hezkého. Proto máme ty přístupové trasy," sdělil Martin Prorok z informačního centra Pardubice Region Tourism.
K této naučné stezce byla současně vydána také informační brožura v kroužkové vazbě, kde jsou jednotlivá zastavení stezky Viléma z Pernštejna podrobně popsána. Tu zájemci obdrží zcela zdarma v informačním centru. Brožura vyšla v nákladu 10 tisíc výtisků v české a v ná-kladu 5 tisíc v anglické jazykové verzi.
Celý projekt, tedy výroba informačních tabulí a informačních brožur, přišlo na 270 tisíc korun, ze tří čtvrtin regio-nálnímu infocentru přispělo město.
Ještě do konce letošního roku se počítá s doznačením stezky směrovými šipkami umístěnými na sloupech veřejného osvětlení podél trasy. Z celkového nákladu je totiž 30 tisíc určeno právě na doznačení.
A proč nese stezka jméno právě Viléma z Pernštejna? "Je to zejména proto, že se na podobě historického jádra Pardubic podílel nejvíc. Ke konci 15. století si Pardubice zvolil za své sídelní město. V roce 1491 totiž zakoupil panství Pardubice a přeměnil ho v dobře fungující velkostatek. Nákladně opravil zámek a po požáru v roce 1507 dal nově vystavět celé město," sdělil dále.
Tím však celá propagace Pardubicka zdaleka nekončí. Dalším projektem, který nyní vzniká, je propagace zajímavých míst v okolí Pardubic. Projekt nese název "Pardubicko - Perníkové srdce Čech" a jeho účelem bude přilákat návštěvníky například do Lázní Bohdaneč, Holic, Přelouče či Chrudimi. Na tento projekt se podařilo pro-střednictvím Pardubického kraje získat dotaci ve výši 0,5 milionů korun z Evropské unie. Jeho součástí budou zejména webové stránky, které by měly přilákat návštěvníky do Pardubic a jejich okolí.
Jak dále připomněl Prorok, okolí Pardubic je doslova protkáno sítí cyklotras. Snahou je do budoucna vybrat z této rozsáhlé sítě určitou trasu, která by spojovala zají-mavá místa na Pardubicku. Tato vytyčená trasa by se mohla stát jakousi stezkou zvanou třeba "Krajem perníku", podél níž by byly rozmístěny informační tabule. Kromě mapky se chystá také instalace informačních tabulí na devíti příjezdových silnicích do města, kde by byla mimo jiné zvýrazněna i stezka Viléma z Pernštejna, chybět by zde neměly ani tipy na výlety do okolí Pardubic. Celý náklad s tím spojený bude hradit z 75 procent město Pardubice a z 25 procent ze svého přebytku samo infor-mační centrum Pardubice Region Tourism.

GPS souřadnice: 50.03808N, 15.77757E

Autor: Jan Řeháček
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 5/2007


Předchozí článek: Rybníkářství na Bohdanečsku v zrcadle času
Následující článek: Městský obchodní podnik : Josef Franc a synové a jeho reklama ( obchodní dům U Merkura )


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v CHRUDIMI.

CHRUDIMSKO: Kostel sv. Jiljí opata v NASAVRKÁCH.

ORLICKOÚSTECKO: LANŠKROUNSKÝ zámek z druhé poloviny 15. století

ORLICKOÚSTECKO: Náměstí v ČESKÉ TŘEBOVÉ s kašnou a starou radnicí.

ORLICKOÚSTECKO: Radnice v ŽAMBERKU.

SVITAVSKO: portál z roku 1492 v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ je považovaný za jednu z nejstarších renesančních památek na sever od Alp.

SVITAVSKO: Kostel Povýšení sv. Lřížev LITOMYŠLI, nejvýznamnější památka z předhusitského období.

PARDUBICKO: Novorenesnační radnice na Pernštýnském náměstí v PARDUBICÍCH pochází z roku 1895.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml