Sdružení přátel Pardubického kraje

Přírodní rezervace Peliny


27. 06. 2006 Komplex opukových skal a skalních věží nad údolím Tiché Orlice a lesní porosty přirozeného složení na prudkých svazích mezi skalami vynikají bohatou flórou. Díky geologickému podkladu s vysokým obsahem vápníku je lokalita i významným nalezištěm vzácných druhů měkkýšů. Svah výrazného údolního zákrutu nad pravým břehem Tiché Orlice je tvořen soustavou skalních výchozů ze svrchnokřídových jílovců až písčitých sedimentů – opuk jizerského souvrství. Uprostřed svahu vystupuje 21 samo-statných útvarů (hřbetů, srubů, ojediněle i věží), místně nazvaných komíny, vysokých až 35 metrů a širokých místy až 40 metrů. Nápadná je modelace výchozů podle puklin a nestejně odolných vrstev, například jeskynní výklenek Koňská díra. Jednotlivé skalní útvary jsou odděleny roklemi. Skloněná plošina pod branou údolního svazu je pokryta sprašovými hlínami. Peliny jsou bohatou botanickou lokalitou, známou již v minulém století.

V lesním porostu převažuje buk lesní, dub letní, habr obecný, lípy, jilm vaz, místy smrk ztepilý s vtroušenou jedlí bělokorou. V porostu se vyskytují bělozářka větvitá, lilie zlatohlávek, ostřice chlupatá, řimbaba chocholičnatá, strdivka sedmihradská, kruštík růžkatý. Na skalách roste tařice skalní, která se jinde v regionu na přirozeném stanovišti nevyskytuje. I zde je její původ velmi nejistý. V suti na svazích tvoří nápadné skupiny měsíčnice vytrvalá, v dolních částech svahů a u Tiché Orlice je hojný kostival hlíznatý. Mezi vzácné keře patří skalník celokrajný a klokoč zpeřený. Při mykologické inventarizaci zde bylo nalezeno více než 400 druhů vyšších hub. Mezi vzácné patří hřib červený, líha jilmová a čtyři druhy smržů, z nichž nejvzácnější je smrž pražský. Literatura: Chráněná území ČR – Svazek IV. Pardubicko – okres Ústí nad Orlicí.

GPS souřadnice: 49.99950N, 16.23854E

Autor: Jan Řeháček
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 2/2006


Předchozí článek: Hudební svátek v Litomyšli
Následující článek: Zdechovice měly pivovar


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2021 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Historie chroustovického zámku
Přelouč - město příběhů
Průlomy Divoké a Tiché Orlice
Střípky z historie PardubicPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Jeden tzv. hrobodomů v LEŽÁKÁCH. Součást pietního místa Ležáky, obce vypálené nacisty 24.6.1942

CHRUDIMSKO: Kostel sv. Václava v ŘESTOKÁCH z konce 13. století.

ORLICKOÚSTECKO: Novogotická kaple Panny Marie z konce 19. století v LANŠPERKU.

ORLICKOÚSTECKO: Barokní kostel sv. Máří Magdaleny v ŘETOVÉ.

ORLICKOÚSTECKO: Budova radnice v CHOCNI.

SVITAVSKO: Barokní kostel sv. Jakuba s hranolovou věží v MĚSTEČKU TRNÁVKA

SVITAVSKO: Stará radnice ve SVITAVÁCH.

PARDUBICKO: Zámek je domimantou městečka CHOLTICE.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml