Sdružení přátel Pardubického kraje

Sezemické památky


17. 01. 2006 Vzhledem k četným katastrofám v historii Sezemic se zachovalo jen velmi málo památek.
Je to především kostel Nejsvětější Trojice, který je jednou z nejvýznamnějších a nejstarších památek v našem kraji. Farní kostel, původně klášterní kostel ženského cisterciáckého řádu, prošel v průběhu staletí mnohými přestavbami a úpravami. Původní cihlové zdivo v nejstarší části kostela je vázáno ranně gotickou vazbou, v odborné literatuře nazývanou "sezemická vazba", a pochází z první poloviny třináctého století. Dvě postranní gotické kaple kostela, kaple sv. Antonína a kaple sv. Anny, pocházejí ze 14. století. Barokní přestavba kostela proběhla v 18. století. Chrámová loď je vyzdobena nádhernými nástropními freskami Josefa Kramolína z roku 1784.

V blízkosti kostela je mohutná osmiboká zvonice s cibulovou věží vysoká 15 m. Její vznik není dosud spolehlivě určen, pravděpodobně byla postavena v první polovině šestnáctého století. Ve zvonici jsou čtyři zvony, dva malé (poledník a umíráček) a dva velké. Nejstarší z nich z roku 1553 nese vedle nápisu a letopočtu i vyobrazení sezemického městského znaku. Zvonice tohoto tvaru a velikosti je jedinou v Čechách.
Nejstarší zachovanou obytnou stavbou je dům na Husově náměstí (č. p. 92) s krásným štítem ve stylu selského baroka pocházející z osmnáctého století. Na Husově a Tyršově náměstí je několik dalších stavení s krásnými ozdobnými štíty z počátku devatenáctého století. Nejen požáry, ale i lidská nevědomost a neúcta k památkám zničila v celkem nedávné minulosti řadu měšťanských domů s cennými štíty postavených ve stylu tzv. selského baroka.
Mezi pozoruhodné historické památky patří také radnice, vyzdvižená v třicátých letech devatenáctého století nad spilkou, z konce sedmnáctého století. Ve věžičce staré radniční budovy jdou dodnes hodiny, jejichž orloj ukazuje čas do čtyř světových stran a jejichž dva zvony odlité v roce 1850 odbíjejí čas dnes stejně jako před dávnými časy.
Na Husově náměstí, v parčíku vedle radnice, stojí barokní skvost - socha českého světce sv. Jana Nepomuckého z roku 1753.
K charakteristickým dominantám Sezemic patří pseudogotická hřbitovní kaple Panny Marie, u které se konaly pověstné sezemické "kapličkové" poutě. Kaple byla vystavěna v roce 1902 na nejvyšším místě Sezemic, kdysi zvaném "Kozí vrcha".
Mezi historické památky z nejbližšího okolí Sezemic patří 13,2 m dlouhý akvadukt, který je křižovatkou mlýnského náhonu, odbočujícího z řeky Loučné, se Zadní Lodrantkou, zbudovaný v roce 1892. O šest let později bylo rozhodnuto svést odpad zvaný Barevna do vyprojektovaného Malokolodějského odpadu. Jeho voda byla podvedena pod Zminkou zděnou shybkou a tak v roce 1898 vznikl již druhý akvadukt v sezemickém okolí.
V době povýšení Sezemic na město zde byla trojtřídní farní škola. Stávala ve východní části dnešního Tyršova náměstí. Byla postavena mezi lety 1675 až 1713 a svému účelu sloužila až do roku 1835. Tehdy byla podruhé zničena požárem (poprvé v roce 1817) a vyučovalo se až do výstavby školy nové (dokončena v srpnu 1838) v soukromých domech. Od roku 1876 byla v Sezemicích již úplná pětitřídní obecná škola. V roce 1920 přibyla ke škole obecné škola měšťanská. Sezemická škola jako instituce oslavila v roce 2004 pětisté desáté výročí prokazatelné existence doložené zápisem v pernštejnském urbáři z roku 1494. Mlýn existoval v Sezemicích snad už v období klášterním, zcela prokazatelně však za Pernštejnů.
Byl tu i právovárečný pivovar, který vznikl pravděpodobně koncem patnáctého či počátkem šestnáctého století a stával na dnešním Husově náměstí. Větší průmyslové podniky vznikaly v Sezemicích až ve druhé polovině devatenáctého století. Byly to škrobárna, továrna na pletené zboží a především nová továrna na obuv Leona, uvedená do provozu 1881. Výroba obuvi se rozvinula zejména na počátku dvacátého století založením dalších podniků. Byla to továrna bratří Österreicherů a továrna Františka Růžičky.

GPS souřadnice: 50.06447N, 15.84906E

Autor: Miroslav Balcar
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 4/2005


Předchozí článek: Parní oračky knížete Auersperka
Následující článek: Hřebčín v Heřmanově Městci


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2024 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Rabštejnská Lhota
Mladkovská vrchovina
Průzkum na Šibeničním vrchu
Pardubické kostelyPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Židovská synagoga v HEŘMANOVĚ M2STCI.

CHRUDIMSKO: Kostel sv. Václava v ŘESTOKÁCH z konce 13. století.

ORLICKOÚSTECKO: Výhled z rozhledny na vrcholu KOZLOVSKÉHO KOPCE nad Českou Třebovou.

ORLICKOÚSTECKO: LANŠKROUNSKÝ zámek z druhé poloviny 15. století

ORLICKOÚSTECKO: KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK při pohledu od kláštera Hedeč u Králík.

SVITAVSKO: portál z roku 1492 v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ je považovaný za jednu z nejstarších renesančních památek na sever od Alp.

SVITAVSKO: Zřícenina hradu SVOJANOV.

PARDUBICKO: Zámek je domimantou městečka CHOLTICE.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml