Sdružení přátel Pardubického kraje

Splavnění Labe do Pardubic je ohroženo

Zdymadlo v Přelouči

06. 08. 2007 Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo neudělit výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny a neumožnilo tak výstavbu tříkilometrového kanálu u Přelouče, který má umožnit lodím plout po Labi až do Pardubic. Dle ministra Martina Bursíka (SZ) není stavba vodního stupně opodstatněná a zásadně by ovlivnila život 26 kriticky a silně ohrožených živočichů a rostlin unikátních Slavíkových ostrovů.

Zakázku na stavbu připravovanou Ředitelstvím vodních cest vyhrálo v soutěži počátkem ledna konsorcium stavebních firem Skanska DS a OHL. Celková hodnota zakázky činí 1,95 miliardy korun. Za tuto cenu měly vzniknout více než tříkilometrový kanál, plavební komora s vraty, dvě nová přemostění a přeložka asi 800 metrů silnice mezi Přeloučí a obcí Břehy a zhruba stejného úseku silnice do Lohenic. Součástí projektu je i nový biokoridor podél celého pravého břehu kanálu, v jehož rámci by mělo být vysázeno přibližně 26 tisíc keřů, plochy remízků, luk a další vegetace se měly rozšířit o 35 hektarů, což je dvakrát více než nyní. Zbudovány měly být dokonce rybí přechody kolem jezu, který ryby nyní nepřekonají. Přesto se záměr ministerstvu životního prostředí nezamlouvá.
Ministerstvo také argumentuje rozdíly v zamýšlených hloubkách na horním a středním toku Labe. Zatímco pro úsek od Děčína plány počítají se 140 centimetry, mezi Přeloučí a Pardubicemi by to mělo být 220 centimetrů. Kapacita železničních tratí podél Labe je přitom pro přepravu materiálu volná. Dle sdělení ministerstva dopravy budou prostředky určené na tuto stavbu použity na jinou investici do dopravní infrastruktury v rámci Pardubického kraje.
První náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek (KDU-ČSL) toto rozhodnutí vnímá jako dílčí správní rozhodnutí, na které má ministr právo, a nezbývá, než je respektovat. "Dokončení splavnění Labe do Pardubic to ale komplikuje, zvláště časově. Je ekologické, aby co nejméně kamionů jezdilo po silnicích, a koncový přístav z Hamburku byl v Pardubicích," dodal Línek pro ČTK. Kraj již má totiž připravený projekt na vybudování veřejného logistického centra, které by v Pardubicích propojilo různé druhy dopravy. Éra velkých vodních děl už podle ministerstva životního prostředí skončila. "Namísto drahých plavebních stupňů, které navíc přírodu poškozují, je nutné hledat cesty, jak rozvíjet plavbu na Labi jiným způsobem. V mnoha evropských státech už začali přizpůsobovat lodě řekám, nikoli naopak," uvedl Bursík. Investor stavby už jednou výjimku dostal. Sdružení Svoboda zvířat a Děti Země ale rozhodnutí Bursíkova předchůdce, lidovce Libora Ambrozka, napadla žalobou a soud jim dal za pravdu. Projekt soud vrátil ministerstvu znovu k posouzení. Rozkladová komise stejně jako Ambrozkovi doporučila Bursíkovi výjimku nevydat.
Miroslav Patrik ze sdružení Děti Země rozhodnutí ministra Martina Bursíka neudělit výjimku vítá. Současně doufá, že toto rozhodnutí bude zásadním způsobem zohledněno také u ostatních právě probíhajících správních řízení, a že Krajský soud v Hradci Králové v brzké době rozhodne o jejich žalobě proti vydání územního rozhodnutí.
"Děti Země se také domnívají, že by investor stavby měl zahájit jednání o jiném způsobu splavnění Labe do Pardubic, např. korytem řeky či výstavbou menší plavební komory po levé straně řeky, a ukončit své snahy salámovou metodou tuto předraženou megalomanskou stavbu rychle rozestavět," dodal Patrik.

Autor: Jan Řeháček
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 2/2007
Předchozí článek: Památník Zámeček
Následující článek: Lucien Khun - příslušník německého wehrmachtu


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 4/2023 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Planetární stezka
Kozlovský kopec
První pardubické letiště
Patnáct horopisných celkůPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Evangelický kostel v DVAKAČOVICÍCH.

CHRUDIMSKO: Zámek v NASAVRKÁCH dnes slouží pro výstavy a společenské akce.

ORLICKOÚSTECKO: Rozhledna na ANDRLOVĚ CHLUMU u Ústí nad Orlicí.

ORLICKOÚSTECKO: ČESKOTŘEBOVSKÉ náměstí s morovým sloupem z roku 1706.

ORLICKOÚSTECKO: Dělostřelecká tvrz BOUDA u Králík.

SVITAVSKO: Zámek v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ patří k nejvýznamnějším renesančním památkám ve střední Evropě.

SVITAVSKO: Kostel Povýšení sv. Lřížev LITOMYŠLI, nejvýznamnější památka z předhusitského období.

PARDUBICKO: Hřebčín v KLADRUBECH NAD LABEM je jedním z nejstarších na světě.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml