Sdružení přátel Pardubického kraje

V Bystrém u Poličky vznikl mezinárodní betlém

Foto: autor

24.02.2013 Z nejvýchodnějších Čech. Takto nazvala svoje zápisky z cest po českomoravském pomezí spisovatelka Teréza Nováková, která nalézala v tomto kraji inspiraci pro svoje romány.
Bystré a okolí, vysočinský kraj lidových písmáků, náboženských hloubavců a drobných zručných řemeslníků upoutal nejen spisovatelku, ale i významného českého fi lmového režiséra Vojtěcha Jasného, který v období Pražského jara zde natočil známý fi lm Všichni dobří rodáci, v němž hrálo mnoho slavných českých herců. K tomuto místu se Vojtěch Jasný ještě jednou vrátil s fi lmem Návrat ztraceného ráje. Do třetice se pan režisér do Bystrého vrátil, a to natrvalo, aby zde našel svůj nový domov a v domku na náměstí v obdivuhodné životní vitalitě tvoří scénář pro nový fi lm.
Město Bystré u Poličky, čítající kolem jeden tisíc šest set obyvatel na sklonku léta, ožilo cizineckým ruchem zapříčiněným Setkáním zemí kultury evropského venkova (Cultural village of Europe) s bohatým programem, který vyvrcholil v sobotu 25. srpna 2012 Evropskými trhy s prezentací evropských vesnic, ochutnávkou jídel a prodejem zboží, za účasti hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka a několika poslanců PČR, senátorů i Berta Kisjese z Holandska, zakladatele tohoto projektu. V odpoledních a večerních hodinách kulturním programem zúčastněných zemí s taneční zábavou.

Součástí setkání bylo již tradiční mezinárodní řezbářské sympozium, jež město již v minulosti obohatilo o díla, která nacházíme na veřejných prostranství v Bystrém. Tentokrát zde výtvarníci ze zúčastněných evropských obcí vytvářeli společný betlém z lipového dřeva, jehož fi gurky ve výšce asi 0,6 m, jejich přírodní podoba zůstane zachována, jsou majetkem Města Bystré. Betlém je jednou ze součástí velkého projektu Europa Ludens a postupně o Vánocích jej uvidí ve všech obcích členských zemí projektu. Tyto Vánoce bude vystaven v holandském Wijk aan Zee, kde myšlenka společenství obcí těchto zemí na konci minulého století vznikla a je v ní současně zapojeno jedenáct evropských států. Další rok by se měl betlém vrátit do Bystrého, kde se stane jedním z exponátů zamýšlené již tradiční výstavy betlémů. Betlém obsahuje devět lidských postav, kolébku s Ježíškem, tři ovečky, volka s oslíkem a nezbytné korýtko pro jejich krmení, které vytvořili mladí řezbáři. Vzhledem k tomu, že několik zahraničních řezbářů z Itálie, Španělska a Estonska nepřijelo, museli se tohoto úkolu zhostit místní řezbáři, aby mohl být betlém kompletní a jako celek posvěcen v kostele sv. Jana Křtitele v Bystrém při nedělní mezinárodní mši svaté místním duchovním správcem P. Josefem Matrasem. Iniciátorkou a realizátorkou projektu setkání a evropského betléma je pí Terezie Uherková, mimo jiné i členka regionální pobočky Betlemářů Poličska Spolku českých betlemářů, jejíž členové se na této akci také aktivně zúčastnili (Zdeněk Elčkner,. František Malý st. a ml., Mirek Andrle, Petr Novotný).

Betlém tvořili:
Dánsko – Josef – Christian Henrik Chrostensen (Tommerup); Holandsko – král – Sjanneke van Herpen (Wijk aan Zee); Francie – oslík – Louis le Meé – (Mellionnec); Rakousko – kluk se psem – Johan Lengauer (Kirchheim); Řecko – ovečka – Spiros Mesimeris (Paxos); Německo – ovečky – Roy Fischer, Udo Fraatc (Stöbeck); Maďarsko – Ježíšek a anděl – Katalin Tabori – (Palkonya); Česká republika – volek – Zdeněk Elčkner, Mirek Andrle, František Malý st. a ml.; pastýř – Petr Novotný (Vendolí); žena – Aleš Uherka (Bystré); král – Štěpán Uherka (Bystré); král – František Malý ml. (Sebranice); Marie – Marie Köhlerová (Jedlová)

GPS souřadnice: 49.6288342N, 16.3444067E

Autor: Mirek Andrle
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 4/2012


Foto: autor
Foto: autor


Předchozí článek: Téměř zapomenuté pardubické firmy - XV. část
Následující článek: Smírčí kříž u Jedlové


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2024 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Rabštejnská Lhota
Mladkovská vrchovina
Průzkum na Šibeničním vrchu
Pardubické kostelyPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Unikátní skanzen lidových staveb Betlém v HLINSKU.

CHRUDIMSKO: Evangelický kostel v obci KROUNA od architekta Fr. Schmoranze.

ORLICKOÚSTECKO: Litomyšlská brána ve VYSOKÉM MÝTĚ je zbytkem městského opevnění.

ORLICKOÚSTECKO: Kostel sv. Mikuláše a poustevna Fáterka ve VRACLAVI.

ORLICKOÚSTECKO: Radnice s cibulovou věží na náměstí v ÚSTÍ NAD ORLICÍ.

SVITAVSKO: Zřícenina hradu CIMBURK z konce 13. století.

SVITAVSKO: Zřícenina hradu SVOJANOV.

PARDUBICKO: Rozhledna Barborka na okraji obce CHOLTICE.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml