Sdružení přátel Pardubického kraje

Zámecký park ve Zdechovicích

Foto: autor

26.01.2014 V obci zdejší stál od pradávna panský zámek ze dřeva vystavěný, který roku 1803 do gruntu vyhořel a na tom samém místě nový zámek od Jeho Jasnosti knížete Karla z Paaru vystavěn byl. V prvním poschodí zřízeny pokoje, opatřeny pohodlným nábytkem pro panstvo a ozdobeny vzácnými obrazy od mistrů českých, vlašských a německých. Byty při zemi byly slušně upravené pro úředníky a služebnictvo.
Při přejití zámku v majetek pana Dr. Otto Mettala roku 1890, byl zámek opraven, opatřen pěknou věží s hodinami, množstvím hromosvodů a arkýřů.
Na severní straně od zámku rozkládá se rozsáhlý park dílem anglickým, dílem francouzským, měřící 20 jiter 821 čtverečních sáhů. V tomto parku nalézá se též zelinářská zahrada a školka ovocného stromoví. Při zámku je hospodářský poplužní dvůr, který s dvorem telčickým 1001 hektarů měří. Tolik z obecní kroniky.

Obci Zdechovice se po mnoha letech podařilo, území, které sice zabírá značnou část obce, ale přes půl století to bylo spíše jen "místo za zdí" nepřístupné veřejnosti a naopak postupně pustošené a likvidované pobytem vojenských jednotek, z velké části upravit a umožnit široké veřejnosti jeho návštěvu. Stalo se tak ke dni 10. srpna 2013. Odborným průvodcem byla zahradní architektka, která úpravy parku projektovala a dozorovala - sl. Ing. Kateřina Dvořáková, Dis. Tento slavnostní den bylo postaráno nejen o poučení, ale i o zábavu v podobě atrakcí, stánků a občerstvení. Závěr dne tvořila přehlídka populárních kapel.
Od tohoto dne můžeme procházet místy, kde kdysi vzkvétala krásná zámecká zahrada se vzácnými stromy a keři, jejichž zbytky se nám nakonec podařilo z malé části zachránit. Je to však pouze první, i když nejsložitější krok, k vybudování příjemného a klidného místa k odpočinku a relaxaci nás všech.
Sochařská výzdoba se dochovala je ve fragmentech, které více či méně náhodně objevil bagr. Tato díla zatím vidět nejsou, protože se na jejich opravách stále ještě pracuje. Kromě alegorií čtvera ročních období se našly kusy ozdobné barokní vázy a mnoho stavebních kamenných součásti. Z kašny se žábou chrlící vodu se zatím nenašlo nic.
Připraveno s použitím podkladů konferencierky Kristiny Vidnerové.


GPS souřadnice: 50.0141531N, 15.4696850E

Autor: ing. Robert Chutic
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 3/2013


Foto: autor


Předchozí článek: Téměř zapomenuté firmy - XVIII. část
Následující článek: Kdo byl Alois Šedivý


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 2/2018 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Panské historické hranicní kameny na Svitavsku a Ústeckoorlicku
Židovský hrbitov a synagoga v Luži
Svitavskou pahorkatinou kolem památníku Vcelích matek
Chvaletická pahorkatina
Pardubický kraj
CHRUDIMSKO: Jeden tzv. hrobodomů v LEŽÁKÁCH. Součást pietního místa Ležáky, obce vypálené nacisty 24.6.1942

CHRUDIMSKO: Renesnační čtyřkřídlý zámek v CHRASTI byl sídlem hradeckých biskupů.

ORLICKOÚSTECKO: Pražská brána ve VYSOKÉM MÝTĚ je pozůstatkem městského opevnění. Její věž poskytne návštěvníkům města výhled na město.

ORLICKOÚSTECKO: LANŠKROUNSKÝ zámek z druhé poloviny 15. století

ORLICKOÚSTECKO: Podloubí na náměstí v KRÁLÍKÁCH.

SVITAVSKO: Zadní trakt MORAVSKOTŘEBOVSKÉ radnice z konce 15. století

SVITAVSKO: Zřícenina hradu SVOJANOV.

PARDUBICKO: Symbolem PARDUBIC je Zelená brána z roku 1507 s věží vysokou 60 metrů-
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml