Sdružení přátel Pardubického kraje


Vlastivědné listy Pardubického kraje 3/2008
25. 09. 2008 Muzeum v Moravské Třebové vzniklo již roku 1872, na svou reprezentativní budovu si však muselo nějakou dobu počkat. Jeho expozice se často stěhovaly do nejrůznějších budov ve městě. V nelehké situaci na přelomu století vstupuje na scénu moravskotřebovský rodák Ludwig Vinzenz Holzmaister, který se rozhodl plně financovat výstavbu nové muzejní budovy. Holzmaister se současně rozhodl toto muzeum zaplnit exponáty, které slíbil zasílat do Moravské Třebové ze svých cest. Svůj slib skutečně splnil.
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 3/200825. 09. 2008 Zveme Vás na návštěvu jednoho z nejkrásnějších měst nejen Pardubického kraje - Litomyšle. Obec vznikla při Trstenické stezce vedoucí z Čech na Moravu. Ve 40. letech 12. století z iniciativy olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka vznikl na dnešním zámeckém návrší premonstrátský klášter, pod nímž začalo vyrůstat sídliště městského typu, které roku 1259 dostalo městská práva podle vzoru Hradce Králové. V polovině 14. století byla Litomyšl obehnána jednoduchými hradbami, koncem téhož století se začalo intenzivněji stavět v prostoru dnešního náměstí. V roce 1344 papež Kliment VI. na žádost Karla IV. současně s povýšením pražského biskupství na arcibiskupství založil v Litomyšli nové biskupství. V době husitství, kdy město bylo obsazeno vojsky Pražanů a táboritů, biskupství zaniká.
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 3/200807. 08. 2008 Kunětická hora jako jediný kopec v okolí Pardubic již od pradávna láká svou pozornost. Vrchol Kunětické hory zažil husitské tábory lidu, je však také opředen celou řadou legend a pověstí. Druhá polovina devatenáctého století pak znamenala postupnou likvidaci Kunětické hory zapříčiněnou těžbou kamene a nebýt Muzejního spolku, možná bychom dnes jednu z dominant Pardubicka znali již pouze z fotografií a kreseb. Dnes je naopak nejen samotný vrchol kopce s hradem, ale i podhradí cílem častých výletů.
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 3/200831. 07. 2008 Regionální infocentrum Pardubice Region Tourism dokončilo ve spolupráci s Městem Pardubice realizaci projektu s názvem Pardubicko - perníkové srdce Čech. V jeho rámci byl zahájen provoz dvou informačních internetových portálů. Na jejich propagaci byly vytištěny letáky v pěti jazykových verzích - česky, anglicky, německy, polsky a holandsky, plakáty. Nové internetové stránky www.pardubicko.info nabízejí podrobné informace o turistické oblasti Pardubicko. Stránky obsahují jednoduše setříděné informace o regionu, tipy na výlety a další podrobnosti, které každý turista potřebuje při plánování své dovolené. Na stránkách je možno nalézt seznamy rozhleden, architektonických památek, pobytové programy pro rodiny s dětmi ale také např. deset nejzajímavějších cílů při toulkách regionem.
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 3/200823. 07. 2008 Soubor lidových staveb Vysočina je v rámci České republiky druhé největší muzeum v přírodě, co se týče rozlohy, počtu objektů i návštěvnosti hned po Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm. Rozprostírá se ve třech lokalitách. První návštěvníci měli možnost navštívit v roce 1972 expozici na Veselém Kopci. Další expoziční lokalitou je "Betlém" v Hlinsku a dále pak vodní kovací hamr ve Svobodných Hamrech, kde stojí dále za povšimnutí i barokní zámeček, kam jezdil i Karel Václav Rais.
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 3/200816. 07. 2008 Královské věnné město Chrudim je městem s bohatou historií i množstvím zachovalých památek nejen v historickém centru.
Historie města je skutečně dlouhá - první prokazatelná písemná zmínka o Chrudimi se váže k 10. lednu roku 1055, kdy v Chrudimi během vojenského tažení do Uher zemřel kníže Břetislav I. Alespoň se o tom píše v Kosmově Kronice české, kde se lze mimo jiné dočíst: "Roku od narození páně 1055 slavný Břetislav kníže, jenž zazářil vrcholem ctností, národa českého perla a zářivá hvězda svých otců, když si s Boží pomocí podrobil celé Polsko a když se odhodlal, dvakrát byv vítězem, již potřetí napadnout Panonii, a vypraviv se napřed, čekal na své vojsko, byl na hradě Chrudimi zachvácen těžkou nemocí". Město Chrudim se k tradicím minulosti hrdě hlásí, a tak si také v roce 2005 své 950. narozeniny náležitě užilo a připravilo důstojné oslavy této události, které probíhaly celý rok.
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 3/2008


Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2024 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Rabštejnská Lhota
Mladkovská vrchovina
Průzkum na Šibeničním vrchu
Pardubické kostelyPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v CHRUDIMI.

CHRUDIMSKO: Zámek v NASAVRKÁCH dnes slouží pro výstavy a společenské akce.

ORLICKOÚSTECKO: Kostelík v DLOUHÉ TŘEBOVÉ.

ORLICKOÚSTECKO: ČESKOTŘEBOVSKÉ náměstí s morovým sloupem z roku 1706.

ORLICKOÚSTECKO: Zámek NOVÉ HRADY u Litomyšle.

SVITAVSKO: Vstupní brána MORAVSKOTŘEBOVSKÉHO zámku

SVITAVSKO: Zřícenina hradu SVOJANOV.

PARDUBICKO: Příhrádek v PARDUBICÍCH.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml